Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mathiasz Andrzej

Andrzej Mathiasz, ur. 8 V 1959 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydz. Prawa (1982); 1982-1985 student Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii UMCS.

1977-1992 aktor Teatru Provisorium w Lublinie.

W 1980 współzałożyciel NZS na UMCS, wiceprzewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, w 1981 członek Zarządu Uczelnianego NZS UMCS. W XI i XII 1981 uczestnik strajku na UMCS solidaryzującego się ze strajkującymi w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, członek KS (domagano się m.in. uchwalenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym).

13-14 XII 1981 uczestnik strajku studentów UMCS w Chatce Żaka i domu akademickim G, wiceprzewodniczący KS; po zakończeniu strajku (wraz z innymi jego uczestnikami) dołączył do protestu pracowników Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów (do 17 XII 1981). W ukryciu, 6 II 1982 zatrzymany, następnie aresztowany; oskarżony o zorganizowanie i kierowanie strajkiem okupacyjnym w domach akademickich UMCS, 26 VIII 1982 Sąd Rejonowy w Lublinie warunkowo umorzył postępowanie, przyjmując, że A. Mathiasz nie kierował protestem, i wyznaczając okres próby na 1 rok; obciążono go opłatami skarbowymi i kosztami postępowania.

Reżyser filmów dokumentalnych i widowisk plenerowych; w 1992 twórca autorskiego Teatru Projekt. W 2001 powołał Kinoteatr Projekt.

Reżyser pełnometrażowego filmu ''Numer'' (2006).

Wyróżniony nagrodą Polcul Foundation (w l. 80.), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry