Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mathiasz Andrzej

Andrzej Mathiasz, ur. 8 V 1959 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1982).

1977–1992 aktor Teatru Provisorium tamże. 1980–1981 w NZS, od IX 1980 wiceprzew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego na UMCS, 1981 członek Zarządu Uczelnianego. Kolporter niezależnych wydawnictw. 24 XI–12 XII 1981 uczestnik strajku na UMCS solidaryzującego się ze studentami WSI w Radomiu, członek KS.

13–14 XII 1981 uczestnik strajku studentów UMCS w Chatce Żaka i domu akademickim „G” (wiceprzew. Uczelnianego Komitetu Strajkowego); 15–17 XII w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów. Po zakończeniu strajku w LZNS w ukryciu, 6 II 1982 zatrzymany, 8 II 1982 aresztowany, oskarżony o kontynuowanie działalności w zawieszonym NZS, współorganizowanie KS, a nast. kierowanie strajkiem okupacyjnym w domach akademickich UMCS, 17 VII 1982 zwolniony. 26 VIII 1982 warunkowe umorzenie postępowania przez Sąd Rejonowy w Lublinie.

1989 laureat Nagrody Polcul Foundation. Reżyser filmów dokumentalnych i widowisk plenerowych, współreżyser spektaklu Teatru Provisorium Ogrody (1990, z Januszem Opryńskim), 1992 twórca autorskiego Teatru Projekt, 2001 założyciel Kinoteatru Projekt. Reżyser pełnometrażowego filmu Numer (2006), autor książek, m.in. Druga rzeczywistość, Szlam (2020).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1982–1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Karateka.

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony

do góry