Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Matlachowski Waldemar Stanisław

Waldemar Stanisław Matlachowski, ur. 2 I 1937 w Różanymstoku k. Dąbrowy Białostockiej. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1959), doktorat (1980).

1970-2002 pracownik Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (od 1996 Politechnika Opolska).

Od IX 1980 w „S”, od X 1980 członek Komitetu Założycielskiego, XI 1980 – 13 XII 1981 wiceprzewodniczący KZ WSI w Opolu; stały przedstawiciel do kontaktów KZ z ZR Śląska Opolskiego. 1980-1989 współorganizator spotkań KIK. 25 V 1981 z ramienia KZ przy WSI w Opolu poparł demonstrację studenckiego KOWzP, na której domagano się uwolnienia więzionych działaczy KPN i ułaskawienia braci Kowalczyków; organizator strajków na WSI podczas ogólnopolskich protestów, np. w III 1981 (strajk bydgoski). W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląska Opolskiego, przewodniczący Komisji Wyborczej ZR; współorganizator struktur związkowych na terenie Opola, np. „S” Oświaty, w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego. 24 XI – 9 XII 1981 członek KS podczas najdłuższego na Opolszczyźnie strajku okupacyjnego, zainicjowanego przez NZS WSI.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, zwolniony 16 I 1982, następnie od 18 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia Nysie. 1982-1989 kolporter ulotek (otrzymywanych od Bogdana Hełki, Tadeusza Ryśnika).

1989-1990 członek KO, zaangażowany w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie wyborów 4 VI 1989 (członek komisji wyborczej). V 1989 – IX 2002 członek zarządu KZ „S”; 1989-1992 przewodniczący Komisji Interwencyjnej przy ZR „S” Śląska Opolskiego; 21 VI 1990 delegat na III WZD Regionu Śląska Opolskiego. Od 1990 zaangażowany w tworzenie wojewódzkich struktur PC. Na Zjeździe Wojewódzkim PC wybrany na prezesa Zarządu Wojewódzkiego i delegata na Zjazd Krajowy PC. Członek Stowarzyszenia Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry