Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Matusiak Ryszard

Ryszard Matusiak, ur. 7 IX 1953 w Gałdowie k. Iławy. Ukończył Technikum Mechaniczne we Wrocławiu (1976).

1972–1978 pracownik Wrocławskich Zakładów Wytwórczych Konstrukcji Betonowych Wrobet, 1979 spawacz w Fabryce Maszyn Górniczych Famago w Zgorzelcu, 1979–2009 kontroler jakości, zaopatrzeniowiec, kontroler jakości w Zakładach Mechaniczno-Odlewniczych Zremb/ZMO Zremb Sp. z o.o./BGI Zremb Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”; we IX współorganizator Komitetu Założycielskiego w Zrembie, nast. od IX/X pracownik MKZ Województwa Jeleniogórskiego odpowiedzialny za propagandę i dział prasowy, V – VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, od V członek ZR (szef sekcji branżowych i zawodowych oraz komisji ds. kultury fizycznej), od 19 XI wiceprzew. ZR (odpowiedzialny za informację i propagandę). W 1980 redaktor i drukarz niezależnego pisma „«Solidarność». Biuletyn Informacyjny MKZ Województwa Jeleniogórskiego”, XII 1980 – III 1981 „Solidarności Jeleniogórskiej”, w 1981 współpracownik redakcji pism: „Serwis Informacyjny «Solidarność» Jelenia Góra” i „Ogólnopolski Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność» BI ZR NSZZ «Solidarność» Jelenia Góra”. I – II 1981 współorganizator, uczestnik strajku w klubie Gencjana w Jeleniej Górze, redaktor techn. i drukarz pism wydawanych tamże: „Chwast”, „Biuletyn Strajkowy MKS Województwa Jeleniogórskiego”, „Komunikat MKS Województwa Jeleniogórskiego”, „Komunikat Strajku Właściwego”, „Strajkuś”; 9–10 II w Warszawie jeden z negocjatorów jeleniogórskiego MKS z przedstawicielami rządu. Od 12 III 1981 działacz Regionalnego KOWzP w Jeleniej Górze.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie i Uhercach, 23 XII 1982 zwolniony. Po powrocie do Zrembu przeniesiony na stanowisko zaopatrzeniowca. 1983–1989 członek TKZ w Zrembie (zbierał składki na pomoc osóbom represjonowanym i ich rodzinom). Od III 1983 współorganizator (m.in. z Andrzejem Piesiakiem i Krzysztofem Hieronimem Kubasiakiem) TZR Jelenia Góra, nast. XI 1983 – IX 1986 członek Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego Region Jelenia Góra. 1983–1989 kolporter podziemnych wydawnictw: pism (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Dywanik”, „Celwiskoziak”, „Galicja” – od Michała Stręka z Rzeszowa), książek i ulotek. 1983–1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, współorganizator i uczestnik Dni Kultury Chrześcijańskiej, wykładów, mszy za Ojczyznę, wyjazdów na msze do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie, pielgrzymek (na Jasną Górę, do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie), rajdów. W 1983 i 1985 zwalniany i decyzją Sądu Pracy przywracany do pracy. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Od XII 1986 przedstawiciel Jeleniej Góry w Komisji Interwencji i Praworządności „S” kierowanej przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, II 1987–1989 przedstawiciel KIiP„S” w Jeleniej Górze, 10 III 1987–1989 członek KIiP „S” Dolny Śląsk.

W 1989 przew. Komitetu Organizacyjnego w Zrembie, 1989–2002 w KZ; od 17 II 1989 członek TZR Jelenia Góra, 10 IV – XI 1989 wiceprzew.; 1989–2002 delegat na WZD Regionu Jeleniogórskiego, XII 1989–1992 wiceprzew. ZR, 1992–2002 przew., 1990–2002 delegat na KZD, 1992–2002 członek KK. 1997–2001 poseł RP z listy AWS; 2004–2005 senator RP z listy LPR. 2009–2012 własna działalność gospodarcza; 2013–2014 pracownik w Zrembie, 2014–2018 na rencie, od 2018 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Do 27 IV 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOR krypt. Tokarz; do 19 X 1989 w ramach SOR.

 

Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry