Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Matusiewicz Bronisław

Bronisław Matusiewicz, ur. 15 IV 1941 w Kruszkach k. Suwałk. Ukończył Technikum Górnicze dla Pracujących w Katowicach (1972).

1960-1985 zatrudniony w KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach, 1985-1989 na emeryturze. 1962-1970 w ZMS.

1-3 IX 1980 uczestnik strajku w Wujku. Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej (Oddział Podsadzka), członek KZ.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w Wujku, członek KS. W I 1982 przeniesiony na niższe stanowisko pracy. Od 1982 uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę; do 1986 uczestnik akcji malowania napisów na murach w Katowicach i w kopalni pod ziemią, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach; 1982-1988 kolporter ulotek i pism podziemnych w Katowicach; współorganizator pomocy finansowej i żywnościowej dla rodzin osób represjonowanych; członek MKO przy KWK Wujek; w 1982 założyciel, do 1985 członek zespołu redakcyjnego podziemnego pisma MKO „Wujek”, udostępniał mieszkanie na drukarnię. 1983-1985 działacz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach; uczestnik spotkań w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1984-1985 organizator niezależnych projekcji filmowych przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach; 1984-1988 współpracownik podziemnego pisma „Górnik Polski”. 29 III 1985 po rewizji w domu zatrzymany, przewieziony do WUSW w Katowicach, przesłuchiwany, 31 III 1985 aresztowany, przewieziony do AŚ w Katowicach, 20 VI 1985 zwolniony, sprawę umorzono. 16 XII 1985 na dachu wieżowca przy ul. Ligockiej w Katowicach (obok KWK Wujek) zainstalował głośnik i włączył nagraną wcześniej odezwę nawołującą do protestów przeciwko stanowi wojennemu i udziału w obchodach 5. rocznicy wydarzeń w Wujku. 1986-1987 7-krotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń (za kolportaż, malowanie haseł na murach, udział w manifestacjach). W VI 1987 członek delegacji górników KWK Wujek na spotkanie z Janem Pawłem II w Gdańsku. W VIII 1988 podczas strajku w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju dostarczał (z Jerzym Sołowiejem) prasę strajkującym.

1989-1991 członek katowickiego KO. 1989-1992 ponownie zatrudniony w KWK Wujek. W 1990 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Górników KWK Wujek Poległych 16 XII 1981 roku w Katowicach. Od 1992 ponownie na emeryturze. 1995-1996 członek Solidarności ’80.

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry