Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Matuszewska Alicja

Alicja Matuszewska, ur. 21 IX 1934 w Starachowicach. Ukończyła II LO w Radomiu (1952).

1952–1955 księgowa w Centrali Żelaza i Stali w Radomiu, w Zjednoczeniu Budowlanym tamże; w redakcji „Słowa Budowlanego” tamże, w Zakładach Metalowych w Kraśniku, 1955–1958 w Wojskowej Jednostce Budowlanej w Gdyni Oksywiu, 1959–1981 w Garnizonowej Administracji Mieszkań w Gdyni.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 KZ, przez cały okres legalnej działalności „S” szykanowana przez wojskowych przełożonych, straszona pozbawieniem pracy, poddawana presji na samorozwiązanie KZ. W VII 1981 delegatka na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegatka na I KZD, członek KK, od XI 1981 w prezydium KK; skarbnik, pełnomocnik dysponowania rachunkiem bankowym KK.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi, zwolniona 23 VII 1982. 14 XII 1981 zwolniona z pracy.

Od XI 1982 na emigracji w Kanadzie. 1982–1984 członek Komitetu Poparcia „S” w Toronto, 1983–1986 opiekunka dzieci w ośrodku katolickim w Toronto, 1987–1999 na rencie, od 1999 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdański

Opcje strony

do góry