Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17558,Matuszewska-Alicja.html
2021-03-02, 15:58

Matuszewska Alicja

Alicja Matuszewska, ur. 21 IX 1934 w Starachowicach. Ukończyła LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Radomiu (1952).

1952-1955 zatrudniona w Centrali Żelaza i Stali w Radomiu, w Zjednoczeniu Budowlanym, redakcji „Słowa Budowlanego” w Radomiu, Zakładach Metalowych w Kraśniku, 1955-1958 księgowa w Wojskowej Jednostce Budowlanej w Gdyni Oksywiu, 1959 – XII 1981 w Garnizonowej Administracji Mieszkań tamże.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie KZ przy GAM (w rozmowach z oficerami Wojskowego Okręgu Pomorskiego poddawana presji mającej na celu rozwiązanie KZ, szantażowana zwolnieniem z pracy), w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek ZR, delegat na I KZD, członek KK, następnie Prezydium KK, skarbnik z pełnomocnictwem dysponowania rachunkiem bankowym KK.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi (w III 1982 zawał serca), zwolniona 23 VII 1982; zwolniona z pracy.

Od XI 1982 na emigracji w Kanadzie, 1982-1984 działaczka Komitetu Poparcia „S” w Toronto. 1983-1986 opiekunka dzieci w ośrodku katolickim w Toronto, od 1987 na rencie, od 1999 na emeryturze, w Mississauga, w stanie Ontario.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdański

Opcje strony