Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Matuszewski Wojciech

Wojciech Matuszewski, ur. 19 XI 1932 w Kaliszu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej (1956).

We IX 1939 wraz z rodzicami ewakuował się do Warszawy; podczas okupacji w Kaliszu, uczeń tajnych kompletów, uczestnik działalności konspiracyjnej; absolwent Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka tamże, w szkole średniej przesłuchiwany przez funkcjonariuszy UB prowadzących dochodzenie w sprawie portretu Stalina, który spadł ze ściany. Po maturze w 1952 zdał egzamin do Wojskowej Akademii Technicznej; zrezygnował ze studiów z powodu rozmów przeprowadzanych przez oficera politycznego (słusznie podejrzewającego, że wuj W. Matuszewskiego po wojnie pozostał w Anglii; wg materiałów IPN od l. 40. do 80. rodzina była przedmiotem zainteresowania UB i SB); 1952-1956 student WM PWr; 30 XI 1956 uczestnik wiecu na PWr i demonstracji pod hasłami „Nie zagłuszać”, „Wypuścić prymasa Wyszyńskiego”. 1956-1959 zatrudniony z nakazu pracy w Zakładach Ceramiki Budowlanej w Paczkowie; 1959-1977 zatrudniony główny technolog, 1977-1989 wicedyrektor Zakładów Metalowych w Kłodzku.

Od IX 1980 w „S”, organizator kolportażu wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1989 pozbawiony stanowiska, zrezygnował z pracy i zatrudnił się jako kierownik Działu Przygotowania Produkcji w Przedsiębiorstwie Budowlanym. I 1982 – 1989 współpracownik struktur RKS Dolny Śląsk.

W 1989 jeden z organizatorów KO „S” w Kłodzku; w 1990 z listy „S” wybrany na radnego Rady Miejskiej, następnie burmistrza; od 1991 na emeryturze z powodu złego stanu zdrowia.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Kłodzko

Opcje strony

do góry