Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Matuszkiewicz Antoni

Antoni Matuszkiewicz, ur. 13 VIII 1945 we Lwowie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kier. historia (1968).

1968-1970 kierownik działu opracowań zbioru w Miejskiej Bibliotece Publicznej i w Świdnicy. 1970-1980 społeczny opiekun zabytków PTTK. 1971-1972 instruktor w Świdnickim Ośrodku Kultury. W 1973 wychowawca w internacie Technikum Mechanicznego w Świdnicy. 1973-1978 asystent urzędnika, dyr. świdnickiego Muzeum Dawnego Kupiectwa. 1979-1982 kierownik działu naukowo-oświatowego w Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu. 1963-1968 członek ZSP. Od 1973 członek nieformalnie działającego KIK w Świdnicy (od 1983 zarejestrowanego jako filia KIK Wałbrzych).

We IX 1980 współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” przy Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu, 1980-1981 przewodniczący KZ, szef Sekcji ds. Kultury Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego „S”; oddelegowany do Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego „S” Dolny Śląsk, założyciel, redaktor naczelny, autor tekstów, organizator druku pisma MKZ „S” woj. wałbrzyskiego „Niezależne Słowo”. W 1980 autor tekstów do „Solidarności Dolnośląskiej”.

13 XII 1981 – 26 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku i Kamiennej Górze, zwolniony z pracy z powodów politycznych. W 1982 referent w Dolnośląskich Zakładach Graficznych w Wałbrzychu, 1983-1985 robotnik w wytwórni świec Galess w Świdnicy, w 1985 pracownik antykwariatu w Świdnicy, 1987-1988 instruktor działu wydawniczego Wojewódzkiego Centrum Kultury i Sztuki Zamek Książ.

1989-1990 z-ca redaktora naczelnego wznowionego „Niezależnego Słowa”, pisma RKW „S” woj. wałbrzyskiego; członek KO w Wałbrzychu. Od 1989 członek wielu instytucji społecznych m.in. SPP. 1991-1994 właściciel Wydawnictwa Pluton. Od 1995 niezależny pisarz.

Autor kilkunastu tomów poezji, prozy i dramatów. 1999-2000 współorganizator i redaktor nacz. pisma regionalno-artystycznego „Stronica Śnieżnicka”.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry