Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Matuszkiewicz Antoni

Antoni Matuszkiewicz, ur. 13 VIII 1945 we Lwowie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia (1968), Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego (1968), Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1976).

1963–1968 w ZSP. 1961–1980 społeczny opiekun zabytków PTTK. Od 1973 w nieformalnie działającym KIK w Świdnicy (od 1983 zarejestrowanego jako filia KIK w Wałbrzychu).

1968–1970 kierownik działu opracowania księgozbioru w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, 1971–1972 instruktor w Świdnickim Ośrodku Kultury, w 1973 wychowawca w internacie Technikum Mechanicznego w Świdnicy, 1973–1978 st. asystent muzealny, dyr. Muzeum Dawnego Kupiectwa tamże, 1979–1982 kierownik działu naukowo-oświatowego w Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, przew. KZ. W 1980 autor w niezależnym piśmie „Solidarność Dolnośląska”. Od I 1981 przew. sekcji ds. kultury MKZ/Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Wałbrzychu Regionu Dolny Śląsk; 1981 założyciel, redaktor nacz., autor i organizator druku niezależnego pisma „Niezależne Słowo”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku i Kamiennej Górze, 26 II 1982 zwolniony. W 1982 zwolniony z pracy, nast. referent w Dolnośląskich Zakładach Graficznych w Świdnicy, 1983–1985 robotnik w wytwórni świec Galess tamże, w 1985 pracownik antykwariatu tamże, 1985–1987 bez zatrudnienia, 1987–1988 instruktor działu wydawniczego Wojewódzkiego Centrum Kultury i Sztuki Zamek Książ w Wałbrzychu.

1989–1990 z-ca redaktora nacz. „Niezależnego Słowa”. W 1989 członek KO w Wałbrzychu, od 1989 m.in. członek SPP. 1991–1994 właściciel Wydawnictwa Pluton w Świdnicy, od 1995 pisarz. 1999–2000 współorganizator i redaktor nacz. pisma regionalno-artystycznego „Stronica Śnieżnicka”. Od 2008 w Czechach. Od 2011 na emeryturze. Od 2013 współpracownik miesięcznika „Ziemia Kłodzka” w Nowej Rudzie i kwartalnika „Fraza” w Rzeszowie.

Autor ponad dwudziestu tomów poezji i antologii regionalnych, prozy i dramatów, m.in. Wiersze o ziemi i niebie (2017), Dochodzenie (1998), Pokutny krzyż (1990).

Do 14 XII 1985 rozpracowywany przez p. III RUSW w Świdnicy w ramach KE.

 

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry