Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mazurek Janusz Andrzej

Janusz Andrzej Mazurek, ur. 25 X 1943 w Niemienicach k. Krasnegostawu. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1966); w 1968 aplikacja sędziowska, w 1978 radcowska; w 1978 doktorat.

1966-1968 pracownik Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, 1968-1970 referent, następnie starszy inspektor w Wydz. Organizacyjno-Prawnym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, od 1970 pracownik naukowy na Wydz. Prawa i Administracji UMCS. Od 1968 w PZPR.

Od X 1980 w „S”; członek zespołu ekspertów przy MKZ, następnie ZR Środkowo-Wschodniego. Społeczny pracownik działu interwencji przy MKZ, następnie ZR. Od 1980 członek Komitetu Uczelnianego PZPR UMCS, podjął działalność w tzw. strukturach poziomych partii, od XI 1981 I sekretarz KU, 8 XII 1981 (z grupą 14 członków PZPR na UMCS) oddał legitymację partyjną.

13-31 XII 1981 w ukryciu (z przewodniczącym „S” UMCS Stefanem Symotiukiem). 3 V 1982 uczestnik manifestacji na pl. Litewskim w Lublinie; 4 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Lublinie, od VII 1982 w Kwidzynie: w VIII 1982 uczestnik głodówki po pacyfikacji internowanych, zwolniony 15 X 1982. Od X 1982 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W VII 1983 po mszy św. w Katedrze Lubelskiej pobity przez MO. 25 X 1983 aresztowany, przez 9 mies. przetrzymywany bez wyroku: do 30 XII 1983 w areszcie KM MO w Lublinie, do V 1984 w AŚ w Lublinie, do VI 1984 w ZK w Załężu k. Rzeszowa, do VII 1984 ponownie w AŚ w Lublinie. Od 1982 członek podziemnej regionalnej grupy ekspertów „S”. W 1983 współorganizator wypoczynku wakacyjnego dla rodzin osób represjonowanych. Wykładowca podczas szkoleń dla działaczy podziemia (m.in. jak zachowywać się podczas przesłuchania). 1985-1988 jako przedstawiciel młodszych pracowników nauki członek Senatu UMCS. 1987-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S”. 7-9 X 1988 prelegent podczas międzynarodowego seminarium związkowego „Rola związków zawodowych w życiu publicznym” w Niechobrzu k. Rzeszowa.

1989-1990 członek KO Lubelszczyzny; 1990-1994 radny Miasta Lublin z listy KO. 1990-1995 przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy Lubelskim Sejmiku Samorządowym. 1991-1993 senator RP z listy „S”; 1994-1998 radny Miasta Lublin z listy komitetu Idziemy Razem. 1997-1998 radca prawny Urzędu Miasta w Kraśniku. 1998-2006 wiceprezydent Lublina. Od XI 2007 radny Miasta Lublin z listy PiS. Członek Yacht Clubu UMCS.

1981-1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE/SOR krypt. Skorpion.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry