Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mazurkiewicz Andrzej Tadeusz

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz, ur. 11 V 1963 w Jarosławiu, zm. 21 III 2008 w Warszawie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Prawa (1989), doktorat (2005).

Po 13 XII 1981 członek lokalnej jarosławskiej organizacji podziemnej Polska Młodzież Walcząca. 1982-1989 wielokrotnie zatrzymywany (oskarżał funkcjonariuszy SB o blokowanie przyjęcia na wyższe studia). W 1985 założyciel nieformalnej grupy KPN w Jarosławiu, 1986-1988 szef Okręgu Rzeszowsko-Przemyskiego KPN; jako szef struktur KPN współpracownik RKW „S” w Rzeszowie i Solidarności Walczącej; 1988-1989 szef Obszaru Rzeszowsko-Przemyskiego KPN; od 1988 członek Rady Politycznej KPN; w VIII 1988 inicjator powołania Lokalnego Parlamentu Ugrupowań Niezależnych Ziemi Rzeszowskiej, w którego skład wchodziły: miejscowa KPN, Rzeszowski Oddział Solidarności Walczącej, Rzeszowski Komitet Oporu Rolników i „S” Ziemi Jarosławskiej; 1989-1991 szef Okręgu Rzeszowsko-Przemyskiego KPN. 1988-1994 współwydawca prasy niezależnej, m.in. „Pobudki”, „Gazety Polskiej” KPN, „Czarno na Białym”.

1991-1993 poseł RP z listy KPN, wiceprzewodniczący i członek rady programowej partii. 1994-2001 radny Miasta Jarosław, delegat na sejmik woj. przemyskiego. 1994-1997 wiceburmistrz Jarosławia. Autor i współautor wielu inicjatyw samorządowych; działał m.in. na rzecz powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. 1997-2001 senator RP z listy AWS, 2005-2008 z listy PiS.

Autor historycznych książek popularnonaukowych oraz powieści science fiction: ''Czarny Piotruś'' (1989), ''Piotr I, Katarzyna I – historia nieznana'' (1996), ''Upadek aniołów'' (1997), ''Anioły śmierci'' (1999) i ''Zemsta aniołów'' (2006). Autor kilkuset artykułów w prasie polskiej i zagranicznej.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

12 V – 17 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Wichrzyciele; 20 XI 1987 – 23 I 1990 przez p. III RUSW w Jarosławiu w ramach SOS krypt. Sieć; 15 III 1988 – 16 VI 1989 przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie ramach SOR krypt. Pawilon.

Artur Brożyniak

Jarosław, Region Południowo-Wschodni

Opcje strony

do góry