Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mazur Kazimierz Szczepan

Kazimierz Szczepan Mazur, ur. 27 V 1951 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektryczny (1974).

1974-1975 projektant w Zakładach Urządzeń Dźwigowych w Warszawie, 1975-1984 kierownik wydz. w Zakładach Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Pruszkowie, 1985-1990 elektromonter w prywatnej firmie. 1969–1973 w ZSP.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, członek KZ w ZWSE; w 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze; członek Ogólnopolskiego Komitetu Wykonawczego ZWSE, przewodniczący rady pracowniczej.

XII 1981 – V 1983 członek tajnej struktury Oddziału „S” w Pruszkowie, XII 1981 – XII 1984 szef TKZ w ZWSE, kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik demonstracji, zbierał składki; XII 1981 – 1987 członek Klubów Myśli Robotniczej, od 1983 zdobywał papier i matryce dla podziemnego pisma „Baza”, autor tekstów (pod ps. Marcin), kolporter „Bazy” w Pruszkowie i Warszawie; w 1982 drukarz pism podziemnych dla Ursusa, autor tekstów (ps. Marcin) w podziemnym piśmie „Wytrwali”. 18 XII 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, 8 V 1985 skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu i karę wysokiej grzywny, 9 V 1985 zwolniony; w 1984 zwolniony z pracy. 1985-1989 współorganizator i uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Przemienienia Pańskiego w Tworkach, współorganizator Mszy za Ojczyznę, organizator pomocy socjalnej, występów artystycznych i spotkań z działaczami podziemia, kolporter książek i pism podziemnych. 1987–1990 członek Unii Demokratów Baza. 1988–1991 przewodniczący KO w Pruszkowie.

1990-2001 w PC, 1990-2002 radny Miasta Pruszków. 1990-1996 przywrócony do pracy w ZWSE, od 1996 dyr. PGE Dystrybucja Warszawa–Teren Sp. z o.o. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania energetyką na PW (2001). Od 2001 w PiS.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Pruszków

Opcje strony

do góry