Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mazur Kazimierz Szczepan

Kazimierz Szczepan Mazur, ur. 27 V 1951 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektryczny (1974), studiów podyplomowych z zakresu zarządzania energetyką na PW (2001).

1969–1973 w ZSP.

1974–1975 projektant w Zakładach Urządzeń Dźwigowych w Warszawie, 1975–1984 kierownik wydz. w Zakładach Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Pruszkowie.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, nast. członek KZ; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze; przew. rady pracowniczej; przew. Ogólnopolskiego Komitetu Wykonawczego Samorządu Pracowniczego ZWSE.

XII 1981 – V 1983 członek tajnej struktury Oddziału „S” w Pruszkowie, XII 1981 – XII 1984 szef TKZ w ZWSE; w 1982 drukarz pism podziemnych (m.in. „Głos Wolnego Ursusa”); 1982–1987 członek Klubów Myśli Robotniczej, od 1983 dostarczał papier i matryce dla podziemnego pisma „Baza”, autor tekstów (ps. Marcin), kolporter „Bazy” w Pruszkowie i Warszawie; autor tekstów (ps. Marcin) w podziemnym piśmie „Wytrwali”. 18 XII 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie, 8 V 1985 skazany przez Sąd Okręgowy w Pruszkowie na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywnę. 9 V zwolniony. 1984 zwolniony z pracy, nast. wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. 1985–1989 współorganizator i uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Przemienienia Pańskiego w Tworkach, współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Edwarda w Pruszkowie, organizator pomocy socjalnej, występów artystycznych i spotkań z działaczami podziemia (np. Jackiem Kuroniem, Tadeuszem Mazowieckim, Zbigniewem Romaszewskim), kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Krytyka”, książek Wydawnictwa CDN). 1985–1990 elektromonter w prywatnej firmie w Grodzisku Mazowieckim. 1987–1990 członek Unii Demokratów Baza, 1988–1989 użyczał lokalu na potrzeby podziemnego Radia „S”.

1989–1991 współzałożyciel i przew. KO w Pruszkowie. 1990–2001 w PC, od 2001 w PiS. 1990 współorganizator samorządu lokalnego w Pruszkowie, 1990–2002 oraz od 2006 radny Miasta Pruszkowa. (1990–1994 z listy KO, 1994–1998 Komitetu Wyborczego Porozumienie Pruszkowskie, 1998–2002 KW AWS, od 2006 PiS), 1990–1996 przywrócony do pracy w ZWSE, 2006–2012 dyr. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., od 2012 kierownik wydz. w PGE Dystrybucja SA. Od 2017 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry