Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mąsior Michał

Michał Mąsior, ur. 15 V 1947 w Chrzanowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (1975).

1973–III 1981 w PZPR.

1971–1982 w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

1965–1972 ekonomista w Dziale Rozliczeń, nast. inspektor bhp, kierownik Działu bhp w Wadowickim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Wadowicach, 1972–1981 kierownik Działu bhp, nast. z-ca dyr., nast. specjalista ds. bhp w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Rybniku/Kombinacie Budownictwa Ogólnego ROW w Rybniku.

IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” i Zakładowej Komisji Porozumiewawczej w KBO ROW, od 14 I 1981 wiceprzew. KZ. XII 1980–IX 1981 redaktor, nast. redaktor nacz. biuletynu KZ NSZZ „S” Huty Silesia w Rybniku „Szeptem”. VII/VIII i XI/XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1981 uczestnik prac Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Rybniku, IX/X 1981 delegat na I KZD w Gdańsku, od 6 X 1981 członek KK, od 1 XII 1981 Główny Inspektor Biura Ergonomii i Warunków Pracy KK.

13 XII 1981 zatrzymany w Gdańsku, internowany, osadzony w areszcie KW MO w Gdańsku, w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, areszcie KW MO w Katowicach, Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu (1 VI 1982 współautor wystawy listów i rysunków dzieci osób internowanych pt. „Wszystko, co kocham, jest zagrożone”; 16 VI 1982 wspólnie z Leszkiem Waliszewskim, Andrzejem Rozpłochowskim, Ryszardem Iwanem i Ryszardem Nikodemem, współautor i sygnatariusz listu otwartego „Nasz głos” w sprawie konieczności dialogu i popierającego tezy Prymasowskiej Rady Społecznej adresowanego do Sejmu, Lecha Wałęsy, Episkopatu, związkowców i szerokiej opinii publicznej), Uhercach (współredaktor obozowego pisma „Kret” i wykładowca Wolnej Wszechnicy Więziennej), KW MO w Katowicach. 23 XII 1982 zwolniony. XII 1982–IX 1983 ponownie specjalista ds. bhp w KBO ROW w Rybniku, 1 X 1983–16 VII 1984 kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Chełm w Stryszowie. 28 V 1984 sygnatariusz listu otwartego 41 członków KK „S” do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Adama Zielińskiego w sprawie wyborów do rad narodowych.

Od 17 IX 1984 na emigracji, od 1 X 1984 w Kanadzie. 1984–1989 współpraca z Biurem Informacyjnym „S” przy Canadian Labour Congress. 1986 zatrudniony w galerii sztuki w Hamilton, 1987–2005 inżynier-projektant w firmach konsultingowych w południowym Ontario, od IV 2005 inżynier w Departamencie Robót Publicznych Hrabstwa Haldimand.

1981–1984 rozpracowywany przez pion IIIA/V/V-2 KM MO/RUSW w Rybniku, nast. RUSW w Wadowicach w ramach SOS krypt. Budowlany.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Rybnik

Opcje strony

do góry