Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mecych Stanisław Napoleon

Stanisław Napoleon Mecych, ur. 6 VII 1931 w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektrycznego (1957).

1956–1957 inżynier elektryk w Centralnym Biurze Technicznym Maszyn Włókienniczych w Łodzi, 1957–1958 energetyk w Fabryce Pluszu i Dywanów tamże, 1959–1961 kierownik działu mechaniczno-energetycznego w Zakładach Przemysłu Pasmanteryjnego tamże, 1961–1963 technolog w Lotniczych Zakładach Remontowych tamże, 1963–1981 adiunkt w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Bawełnianego tamże.

W l. 70 autor kilku patentów.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, 1980–1981 członek Tymczasowej Komisji ds. Płacowych w Przemyśle Lekkim/Tymczasowej Komisji Włókniarzy, XI 1980 uczestnik negocjacji z komisją rządową, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka.

14 XII 1981 organizator strajku w zakładzie, zwolniony z pracy, do 1983 bezrobotny. 1982 współorganizator redakcji, autor i kolporter podziemnego pisma „Wolna Solidarność”. 28 VIII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 6 XII 1982 zwolniony. 1983–1984 technolog w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. 1983–1989 działacz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego (oo. Jezuitów) w Łodzi, 1984–1985 współpracownik redakcji podziemnego pisma „Głos Łodzi”. 1985–1991 projektant w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych tamże.

1989–1991 wiceprzew. KZ „S”, 1991–1993 projektant w Przedsiębiorstwie Usługowym Europrojekt w Łodzi, 1994–1999 st. inspektor w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Od 1999 na emeryturze. 1991–1994 w UD, 1994–2005 w UW, od 2006 w Partii Demokratycznej demokraci.pl.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1983–1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Buty.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry