Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Medoń Piotr

Piotr Medoń, ur. 15 IV 1951 w Jeleniej Górze. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1975).

1975–1984 asystent, st. asystent w Katedrze Biofizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”; od IX 1981 członek Komisji Rewizyjnej KZ.

XII 1981 – II 1982 udostępnił mieszkanie na druk podziemnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”. 1 III 1982 zatrzymany, 5 III internowany, przetrzymywany AŚ we Wrocławiu i w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, 24 VII zwolniony. 21 IX 1982 – 1990 członek zaprzysiężony SW, od 1984 Komitetu Wykonawczego SW; od 1982 jeden z organizatorów druku i kolportażu podziemnych pism SW, gł. „Solidarności Walczącej”, książek oraz znaczków poczty SW i banknotów. W 1982 współorganizator podziemnego Radia SW. 1984–1988 organizator struktur regionalnych SW (Kłodzko, Lądek Zdrój, Toruń, Szczecin, Świnoujście, Jelenia Góra): dostawca podziemnych pism, organizator i instruktor druku. 1984–1987 odpowiedzialny za kontakty z zagranicą (m.in. z Andrzejem Wirgą w RFN). 1984–1988 współpracownik podziemnej „S” RI w woj. wrocławskim i rzeszowskim. W 1984 organizator przemytu za wschodnią granicę Biblii w jęz. ukraińskim. 12 IV 1984 zatrzymany, 13 IV aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 26 VII zwolniony na mocy amnestii. W 1984 zwolniony z pracy, nast. przywrócony prawomocnym orzeczeniem Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, 1984–1989 asystent techn. w Katedrze Biofizyki AM. 1986–1989 nieformalny, jawny przedstawiciel SW. 3 VII 1986 zatrzymany, 4 VII aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 11 VIII zwolniony na mocy amnestii. 24 XI 1987 (z Andrzejem Mycem) uczestnik demonstracji i rozrzucania ulotek z rusztowania wrocławskiego ratusza z transparentem domagającym się uwolnienia Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej. 10 XII 1987 uczestnik manifestacji w Warszawie domagającej się zwolnienia K. Morawieckiego i in. więźniów politycznych. 1984–1987 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany.

1989–1990 pracownik Biura Interwencji Kancelarii Senatu RP. 1990–1992 pracownik Kompanii Przemysłowo-Handlowej Reverentia Sp. z o. o. we Wrocławiu, 1992–1996 w Gosat Serwis tamże, 1996–2003 w Telewizji Kablowej Vectra tamże. Od 2003 własna działalność gospodarcza.

Od 2009 członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu. Od 2010 członek-założyciel Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna w Gdyni.

4 X 1983 –XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. V-1/Wydz. III-1/Wydz. III/Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Sowa.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry