Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Meissner Jerzy

Jerzy Meissner, ur. 28 V 1950 w Białogardzie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1973).

1973-1985 pracownik przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon (od 1992 Telekomunikacja Polska SA) w Olsztynie.

W VIII 1980 uczestnik strajku pracowników PPTiT w Gdańsku, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Okręgowym Urzędzie Telekomunikacji Międzymiastowej (zakładzie PPTiT), delegat PPTiT do MKZ Olsztyn, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek KKK Pracowników Łączności.

W 1982 współorganizator, działacz Charytatywnego Punktu Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie. W 1985 zwolniony z pracy, 1984-1987 zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Olsztynie, od 1987 w Hurtowni Włóczki Yarbow, 1991-1992 udziałowiec tejże.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, w 1990 kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w Olsztynie-Zatorzu. Od 1992 pracownik TP SA.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry