Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mencel Mirosława

Mirosława Mencel, ur. 17 XII 1939 w Kaliszu. Absolwentka Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych (1980).

W l. 50. jako studentka 1. roku medycyny na Akademii Medycznej w Poznaniu uczestniczka wieców pod pomnikiem Adama Mickiewicza, w X 1956 akcji oddawania krwi dla powstańców na Węgrzech. 1958-1961 kontystka magazynowa w Kaliskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1962-1972 specjalista ds. rachunkowości w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Handlu Wewnętrznego w Kaliszu, 1973-1982 referent w Dziale Administracji, następnie kierownik Działu Poligrafii w NOT tamże. 1978-1980 w PZPR i TPPR. Do 1980 członek ZZ Pracowników Państwowych i Społecznych, przewodnicząca w NOT, członek Rady Zakładowej.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego w NOT, od XI 1980 przewodnicząca KZ, od IX 1981 pracownik etatowy (specjalista ds. szkoleń) w ZR Wielkopolska Płd., współorganizatorka Ogólnopolskiego Kursu dla Poligrafów przy MKZ w Kaliszu; 1980-1981 w Dziale Poligrafii NOT drukowała (wspólnie z Marianem Kubiakiem i Mirosławem Nijakiem) dla

MKZ, m.in. ''Kuriera z Warszawy'' Jana Nowaka-Jeziorańskiego i pismo „Wiadomości Dnia”, w III 1981 podczas strajku okupacyjnego w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex drukarz ulotek i pism niezależnych, m.in. „Biuletynu Nocnego”. Od XI 1981 członek Klubu Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość; w XII 1981 autorka plakatu z okazji rocznicy Grudnia ’70 wywieszonego w kruchcie kościoła św. Mikołaja w Kaliszu.

Po 13 XII 1981 przez kilka miesięcy bez zatrudnienia; 1982-1983 na rencie; działaczka podziemnej TKK „S” Regionu Wielkopolska Płd. (we współpracy z Bogusławem Śliwą, Antonim Pietkiewiczem, Andrzejem Furmagą, Lucyną Prylińską, Marią Jaśkiewicz), organizatorka spotkania ukrywającego się Antoniego Pietkiewicza z Andrzejem Wojkowskim (m.in. w X 1982 zorganizowała spotkanie w mieszkaniu Andrzeja Furmagi przy ul. Łaziennej w Kaliszu). W 1982 współpracowniczka (przygotowywanie matryc) pism podziemnych, m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletynu Informacyjnego TKK” (we współpracy z Andrzejem Wojkowskim, Marią Jaśkiewicz i Edwardem Grzelińskim)), 4 XI 1982 zatrzymana podczas druku ulotek w Drukarni Edwarda Grzelińskiego, następnie aresztowana i przetrzymywana w AŚ we Wrocławiu (w celi z Barbarą Labudą, Anną Szczepaniak i Barbarą Sarapuk), zwolniona 27 XII 1982; zwolniona z pracy. do XI 1983 bez zatrudnienia, wspierana materialnie przez Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Kaliszu, współpracowniczka Komitetu, pomagała m.in. ociemniałej Janinie Pietkiewicz (matce Antoniego); uczestniczka Mszy za Ojczyznę w kościele oo. jezuitów. XI 1983 – 1994 referent ds. administracji w NOT w Kaliszu.

Od 1995 na emeryturze.

Od 18 I 1982 rozpracowywana w ramach SOR krypt. Grupa.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry