Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mencel Mirosława

Mirosława Mencel, ur. 17 XII 1939 w Kaliszu. Absolwentka Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych (1980).

1978–1980 w PZPR i TPPR.

X 1956 uczestniczka akcji oddawania krwi dla powstańców na Węgrzech. 1958–1961 kontystka magazynowa w Kaliskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1962–1972 specjalista ds. rachunkowości w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Handlu Wewnętrznego w Kaliszu, 1973–1994 instruktorka w Dziale Administracji, nast. kierownik Działu Poligrafii NOT. 1973–1980 członek ZZ Pracowników Państwowych i Społecznych (1974–1980 przew. w NOT), 1973–1980 członek Rady Zakładowej.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, XI 1980–XII 1981 przew. KZ, specjalista ds. szkoleń z zakresu poligrafii w MKZ w Kaliszu, od VII 1981 w ZR Wielkopolska Południowa, m.in. 30 IV 1981 współorganizatorka Ogólnopolskiego Kursu dla Poligrafów przy MKZ. 1980–1981 druk (z Marianem Kubiakiem i Mirosławem Nijakiem) m.in. Kuriera z Warszawy Jana Nowaka-Jeziorańskiego i niezależnego pisma „Wiadomości Dnia” dla MKZ, III 1981 drukarz ulotek i pism niezależnych, m.in. „Biuletynu Nocnego” podczas strajku okupacyjnego w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex. XI 1981 sygnatariuszka deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. XII 1981 autorka plakatu z okazji rocznicy XII 1970 wywieszonego w kruchcie kościoła św. Mikołaja w Kaliszu.

1982–1984 działaczka podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Wielkopolska Południowa, X 1982 organizatorka pierwszego w Kaliszu spotkania w stanie wojennym ukrywającego się Antoniego Pietkiewicza z Andrzejem Wojkowskim (w mieszkaniu Andrzeja Furmagi). 1982 współpracownik (przygotowywanie matryc) podziemnych pism, m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletynu Informacyjnego TKK Wielkopolska Południowa”, 4 XI 1982 aresztowana podczas druku ulotek, osadzona w AŚ we Wrocławiu, 27 XII 1982 zwolniona. 1982–1983 na rencie. 1982–1984 współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Kaliszu.

Od 1995 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

18 I 1982–10 X 1984 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Grupa.

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry