Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mendrek Jan

Jan Mendrek, ur. 26 III 1952 w Brennej k. Bielska-Białej. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bielsku-Białej (1972).

1969-1974 elektryk w Zakładach Kuźniczych w Skoczowie, 1974-1983 automatyk w Fabryce Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 5 Odlewnia Żeliwa tamże.

4-6 IX 1980 współorganizator strajku w Zakładzie nr 5 Odlewnia Żeliwa, członek MKS w Skoczowie, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od X 1980 przewodniczący KZ; od XI 1980 członek Założycielskiego Komitetu Koordynacyjnego w Skoczowie, od II 1981 MKR „S” w Jastrzębiu-Zdroju Delegatura w Skoczowie, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Podbeskidzie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, następnie Nowym Łupkowie, 27 VII 1982 zwolniony; kilkakrotnie przesłuchiwany.

Od IX 1983 na emigracji w Kanadzie, 1984-1990 elektryk w Bullmose Mine, od 1990 automatyk w firmie Westcoast Energy Inc. w Tumbler Ridge, BC. Od 1990 działacz kanadyjskich związków zawodowych CEP.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Skoczów

Opcje strony

do góry