Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mendrek Tadeusz

Tadeusz Mendrek, ur. 11 II 1950 w Brennej k. Bielska-Białej, zm. 30 X 2021 tamże. Ukończył LO im. Osuchowskiego w Cieszynie (1969), Pomaturalne Studium Ekonomiczne w Chorzowie (1988).

Od 1969 pracownik Odlewni Żeliwa Skoczów (od 1972 Fabryka Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 5 Odlewnia Żeliwa, od 1992 Teksid Iron Poland Sp. z o.o.). 1976-1981 w SD.

4-6 IX 1980 uczestnik strajku w FSM, od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ w Odlewni Żeliwa.

13 XII 1981 organizator strajku w zakładzie, następnie współorganizator zakładowej akcji pomocy dla osób represjonowanych, organizator kolportażu, kolporter pism podziemnej „S” z Regionów: Podbeskidzie, Śląsko-Dąbrowskiego i Mazowsza na terenie Śląska Cieszyńskiego (m.in. „Solidarność Podbeskidzia”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”).

Od X 1988 organizator jawnej Komisji Organizacyjnej „S” w Odlewni Żeliwa, 1989-1990 przewodniczący KZ, w 1989 członek Prezydium Regionalnej Komisji Organizacyjnej Regionu Podbeskidzie. 1990-1994 radny gminy Brenna z listy KO „S”, 1990-2006 wójt Gminy Brenna; 1991-1995 w PC, 1997-2000 w ROP, od 2001 w PiS, członek Zarządu Okręgu w Bielsku-Białej, 2001-2008 pełnomocnik PiS na pow. cieszyński. Od 2006 kontroler jakości w Teksid Iron Poland w Skoczowie. 2014-2021 - radny powiatu cieszyńskiego.

Uhonorowany przez WZD Regionu Podbeskidzie tytułem „Zasłużony dla Solidarności Podbeskidzia” (2010), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

1988-1989 rozpracowywany przez gr. V RUSW w Cieszynie w ramach SOS/SOR krypt. Grupa.

 

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Skoczów

Opcje strony

do góry