Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17606,Mekarski-Wlodzimierz.html
02.03.2024, 08:07

Mękarski Włodzimierz

Włodzimierz Mękarski, ur. 13 XI 1955 w Trzebiatowie k. Gryfic. Ukończył Technikum Samochodowe dla Pracujących we Wrocławiu (1977).

1979-1981 kierowca we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Chłodniczych i Przemysłowych Mostostal we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”, od XI 1980 przewodniczący KZ „S” w Mostostalu, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

14-17 XII 1981 organizator strajku w Mostostalu, przewodniczący KS, po pacyfikacji zakładu zatrzymany, 19 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, 6 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu na 3 lata więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu (w 1982 założył i redagował pismo więzienne „Bez Cenzury”), 1 III 1982 SN w Warszawie po rewizji wyroku wydłużył karę do 4,5 roku więzienia. Od 6 I 1983 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, od 9 I 1984 w ZK w Strzelinie, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy, do 1989 bez zatrudnienia. X 1983 – 1989 współzałożyciel (z Ludwikiem Kluźniakiem) i redaktor podziemnego pisma „Ogniwo”; 1984-1989 współzałożyciel (z L. Kuźniakiem), szef Niezależnych Warsztatów Wydawniczych Ogniwo. XII 1987 – 1990 współzałożyciel, członek RKW „S” Regionu Dolny Śląsk, od 7 VI 1989 wiceprzewodniczący; XII 1987 – 1989 współzałożyciel, szef Koordynacji Wydawniczej RKW „S”; 1987-1989 redaktor i autor podziemnego pisma „Region”. Współorganizator wieców (m.in. 1 V 1988 pod kościołem św. Doroty, św. Wacława i św. Stanisława, 28 VIII 1988 pod kościołem św. Klemensa Dworzaka) i pikiet (m.in. 25 XI 1987 ws. uwolnienia Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej). Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom w domu, groźby wobec rodziny. W VIII 1988 przedstawiciel RKW, uczestnik strajku w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu.

W 1989 członek Wrocławskiego KO „S”. W III 1990 delegat na II WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR. W 1990 współzałożyciel i pełnomocnik woj. ROAD, 1991-1994 w UD, członek władz krajowych, 1994-2005 w UW, od 2005 PD demokraci.pl. 1990-1994 radny Miasta Wrocław z listy KO „S” i 1994-1998 z listy Klub Wrocław 2000 (wiceprzewodniczący Klubu); 1990-1998 przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej. 1990-1991 przewodniczący Rady Nadzorczej Norpol Press we Wrocławiu, 1990-1996 współwłaściciel Przedsiębiorstwa Handlu i Usług Turbo we Wrocławiu, 1996-2004 udziałowiec i prezes zarządu Interlotto Sp. z o.o. tamże, 2005-2008 prezes Zarządu Golden Play Bis Sp. z o.o., 2006-2009 prezes Zarządu Golden Play Sp. z o.o., od 2007 prezes Zarządu Replay Sp. z o.o. i udziałowiec Biura Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Autor publikacji, m.in. ''Wypoczynek i ruch we Wrocławiu'' (1994), cyklu felietonów o tematyce sportowej w „Słowie Polskim” ''Widziane z ratusza'' (1994-1998).

Sportowy Działacz Roku w plebiscycie czytelników „Słowa Polskiego” (1994), wielokrotnie odznaczany przez związki sportowe i organizacje turystyczne.

11 VI – 2 VII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Dolomit.

Łukasz Sołtysik|Robert Stokłosa

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony