Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Micał Stanisław

Stanisław Micał, ur. 29 IV 1931 w Świlczy k. Rzeszowa. 1950-1954 student Wydz. Elektromechanicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

1970-2002 właściciel warsztatu ślusarskiego w Rzeszowie. Członek SD i Cechu Rzemiosł Różnych.

W 1981 organizator i przewodniczący „S” w CRzR.

Po 13 XII 1981 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz Katolickich Tygodni Historycznych w Rzeszowie i innych miejscowościach woj. rzeszowskiego; 1982-1989 społeczny pracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie (później Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny); organizator spotkań opłatkowych Duszpasterstwa Kombatantów AK przy kościele farnym w Rzeszowie. 1988-1992 członek Diecezjalnej Rady Kultury przy bp. ordynariuszu przemyskim. Członek komitetu organizacyjnego, który doprowadził do wmurowania tablic pamiątkowych poświęconych płk. Leopoldowi Lisowi-Kuli (kościół św. Wojciecha i Stanisława, 12 V 1985) i Mieczysławowi Kawalcowi (kościół parafialny w Trzcianie, 8 XI 1987).

1989-1990 przewodniczący KKK ZZ Rzemiosła Indywidualnego „S” z siedzibą w Bydgoszczy. Od 1996 na emeryturze. Od 1998 prezes Zarządu Okręgu WiN w Rzeszowie.

1984-1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Idol; 2 IX 1986 – 13 XII 1988 przez ref. V RUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Majster.

Piotr Chmielowiec

Rzeszów, Region Rzeszowski

Opcje strony

do góry