Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Michalak Paweł

Paweł Michalak, ur. 13 I 1951 w Koszalinie. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej tamże (1972).

1972-1975 zatrudniony w Zakładach Maszyn i Urządzeń Technologicznych Unitra-Unima Zakładzie Techniki Próżniowej w Koszalinie, 1975-1978 w Instytucie Maszyn Budowlanych Budor Filia w Koszalinie, 1978-1981 ponownie w Unitrze-Unimie, 1982-1986 w Zakładzie Techniki Próżniowej Tepro w Koszalinie, 1986-1990 kierownik produkcji w Gerpol Przedsiębiorstwo Zagraniczne tamże. 1967-1972 członek Stowarzyszenia Pax; 1968-1972 w ZSP.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w Unitrze-Unimie, współorganizator MKZ w Koszalinie, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pobrzeże, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK. W 1981 współzałożyciel Związkowej Oficyny Wydawniczej Regionu Pobrzeże i niezależnego tygodnika Regionu „Sierpień ’80”.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie (uczestnik buntu, pobity) i Darłówku, zwolniony 29 IV 1982. 1988-1989 przewodniczący Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”.

W 1989 organizator działalności wydawniczej, drukarz wznowionego pisma „Sierpień ’80”; członek Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Bolszewizmu. IV-VI 1989 wiceprzewodniczący Wojewódzkiego KO w Koszalinie. 1990-1992 kierownik zakładu Spółdzielni Pracy Elektrometal tamże, od 1992 własna działalność gospodarcza. 1998-2002 członek Zarządu Regionu RS AWS, radny Miasta Koszalin; prezes Stowarzyszenia Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, od 2004 prezes Stowarzyszenia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 2005-2007 senator RP z listy PiS. Od 2006 prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej.

1 X 1981 – 11 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO/WUSW w Koszalinie w ramach SOS krypt. Boss; 30 IV 1984 – 22 XII 1989 przez Wydz. V WUSW w Koszalinie w ramach KE/SOS krypt. Michał/Pobrzeże.

Leszek Laskowski

Koszalin, Region Pobrzeże

Opcje strony

do góry