Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Michalak Piotr

Piotr Michalak, ur. 6 VIII 1950 w Łodzi. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych tamże, Wydz. Grafiki (1974), doktorat (2003).

1974-1976 pracownik naukowy WSSP w Łodzi, następnie wolny zawód artysta grafik. 1969-1973 w ZSP, 1974-1980 w Związku Polskich Artystów Plastyków (Koło Młodych) w Łodzi. W 1980 współpracownik KSS KOR, współorganizator łódzkiej edycji niezależnego pisma „Robotnik”.

Od IX 1980 w „S”, od 13 XI 1980 przewodniczący Sekcji Artystów Plastyków „S” Ziemi Łódzkiej.

Po 13 XII 1981 objęty zakazem świadczenia pracy dla państwowych Zakładów Artystycznych Art w Łodzi. 1982-1983 kilkakrotnie przesłuchiwany, w VI 1983 rewizje w domu i domku letniskowym. 1982-1984 współorganizator podziemnego pisma „Nasz Głos” i wydawnictwa o tej nazwie, redaktor techniczny, grafik, odpowiedzialny za przygotowanie makiet do druku, kolporter. Współorganizator trzech transportów z pomocą żywnościową i rzeczową z RFN dla łódzkiego środowiska plastyków; 1985-1987 współorganizator, współpracownik galerii Nawa św. Krzysztofa Nawa św. Krzysztofa Nawa św. Krzysztofa, galeria oraz grupa artystów plastyków i historyków sztuki działające w Łodzi IV 1985 – 1989; nazwa od udostępnionej przez o. Stefana Miecznikowskiego nawy prowadzącej do kaplicy św. Krzysztofa w kościele oo. Jezuitów. działającej w ramach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. przy parafii oo. jezuitów w Łodzi, organizator niezależnych wystaw plastycznych, drukarz ulotek, znaczków poczt podziemnych.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, 1989-1990 członek Wojewódzkiego KO „S”, odpowiedzialny za projekty, przygotowanie do druku ulotek i plakatów. 1989-1992 pracownik „Gazety Wyborczej”. 1989-1997 członek ZPAP. 1993-2008 indywidualna działalność gospodarcza (studio graficzne); od 2008 pracownik naukowy Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.

1982-1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOS.

 

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry