Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Michalczyk Kazimierz

Kazimierz Michalczyk, ur. 19 XII 1951 w Gliwicach. Ukończył Zasadniczą Szkołę Samochodową tamże (1968).

1968-1971 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Transportowym Gliwice i PKS Zabrze, 1971-1973 zasadnicza służba wojskowa, 1973-1980 zatrudniony w Polskich Odczynnikach Chemicznych i Zjednoczeniu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, 1980-1983 kierowca w Kombinacie Budowlano-Montażowym Przemysłu Węglowego Famont w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w Bazie Sprzętu i Transportu KBMPW Famont.

Po 13 XII 1981 członek Drugiego Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, organizator struktur informacji i kolportażu; drukarz i kolporter pisma Delegatury „Manifestacja Gliwicka”, współzałożyciel pierwszej drukarni sitodrukowej

Delegatury (pn. Bratniak); uczestnik emisji Radia „S” w Gliwicach oraz akcji malowania autobusów w gliwickiej zajezdni hasłami „S”; 5 XI 1982 zatrzymany, umieszczony w KM MO w Gliwicach, internowany Ośr. Odosobnienia w Katowicach i w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 9 XII 1982.

Od VI 1983 na emigracji w Berlinie Zach, 1984-2008 ślusarz w Hausverwaltung Kleistpark, PLM Berlin, FuSeC Full Service Communication Center GmbH. Członek organizacji Wolność, Demokracja, Solidarność oraz Towarzystwa Solidarność; współpracownik wydawnictwa Pogląd w Berlinie; członek i przedstawiciel londyńskiej organizacji Solidarity with Solidarity oraz Solidarności Walczącej Oddział Katowice, następnie Wydziału Wschodniego SW w Niemczech; przedstawiciel Polskiej Partii Niepodległościowej tamże; organizator pomocy dla struktur podziemnych w Polsce; współpracownik Niny Karsov przy przerzucaniu rosyjskich publikacji emigracyjnych, materiałów poligraficznych oraz szkoleniowych dot. druku do ZSRS. W 1986 współorganizator obchodów rocznicowych 3 Maja w Berlinie; od 1987 prezes Zarządu V Okręgu Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech; 18 V 1987 uczestnik międzynarodowej akcji Apel Katyński, sygnatariusz telegramu do Michaiła Gorbaczowa z apelem o ujawnienie prawdy o Katyniu; w V 1989 uczestnik Konferencji Organizacji i Działaczy Niepodległościowych w Austrii. Współorganizator spotkań ministrów Rządu RP na Uchodźstwie. Od 2008 radiolog w Flexibel Europa BV. Brielle w Holandii.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Andrzej Jarczewski

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry