Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Miecznikowski Stefan

Stefan Miecznikowski SJ, ur. 25 VIII 1921 w Warszawie, zm. 27 XII 2004 w Gdyni. 1940-1942 nowicjusz w klasztorze oo. Jezuitów w Starej Wsi, słuchacz tajnych kompletów gimnazjalnych. Absolwent studiów filozoficznych w seminarium w Nowym Sączu (1946) i teologicznych w seminarium w Krakowie (1950), w 1950 święcenia kapłańskie. 1957-1959 student Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W 1960 doktorat.

1953-1957 duszpasterz akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, 1960-1966 i 1970-1978 magister nowicjatu w Kaliszu. Od 1967 duszpasterz akademicki w Łodzi, wśród uczestników byli także działacze organizacji Ruch; w 1970 po ich aresztowaniu (VI-VIII 1970) opuścił na polecenie władz kościelnych Łódź. 1971-1978 rektor Kolegium Jezuickiego w Kaliszu. Od 1978 ponownie w Łodzi.

We IX 1980 udostępniał pomieszczenia parafialne kościoła oo. Jezuitów na posiedzenia MKZ „S”.

Po 13 XII 1981 organizator Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom, odwiedzał internowanych, przekazywał informacje redaktorom pism podziemnych, odprawiał Msze za Ojczyznę; w 1982 inicjator powstania Duszpasterstw Środowisk Twórczych, Ludzi Pracy, w 1984 Dziennikarzy, w 1985 Środowisk AK i Harcerzy, Piłsudczyków i Duszpasterstwa Trzeźwości; w 1985 inspirator powstania galerii sztuki w kościele oo. Jezuitów oraz pisma „Nawa św. Krzysztofa”. W X 1987 patronował seminarium (zorganizowanemu przez Tomasza Filipczaka i Mirosława Michalika) poświęconemu mniejszościom narodowym. Stale inwigilowany, wielokrotnie przesłuchiwany.

1989-1994 wykładowca w seminarium oo. Jezuitów w Jastrzębiej Górze.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), Honorowy Obywatel Miasta Łodzi (1992), odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007).

5 III 1980 – 29 IX 1989 przez przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Niepoprawny.

 

Włodzimierz Domagalski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry