Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mieczkowski Ireneusz

Ireneusz Mieczkowski, ur. 14 II 1948 w Kolnie. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej (1975).

Od 1975 w Zrzeszeniu Lekarzy i Techników Weterynarii.

1975–1976 ordynator w Państwowym Zakładzie Lecznicy Zwierząt w Kolnie, 1976–1979 kierownik Lecznicy w Klukowie, 1979–1988 ordynator w PZLZ w Kolnie.

Od 1976 uczestnik spotkań w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, podczas których rozprowadzano niezależne pisma, m.in. „Robotnika”, „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR i wydawnictwa książkowe; udostępniał je rolnikom.

Od X 1980 w „S”; wiceprzew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego przy Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Łomży, wiceprzew., nast. przew. KZ; od VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, wiceprzew. Oddziału w Łomży Regionu Mazowsze; wiceprzew. Komisji Pracowników Rolnictwa Regionu Mazowsze; członek KK Pracowników Weterynarii. 1981 współpracownik „S” RI; kolporter wśród rolników niezależnego pisma „Sens”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, 26 II 1982 zwolniony. III 1982 – 1983 członek grupy podziemnej (m.in. z Marianem Chojnowskim), kolporter podziemnych wydawnictw, uczestnik druku ulotek (udostępniał pomieszczenia PZLZ w Kolnie) i akcji malowania haseł na murach, zbierania składek na działalność związkową, pomoc materialną represjonowanym i ich rodzinom; działacz Komitetu Pomocy Aresztowanym w Kolnie; 1982–1988 współorganizator cyklicznych (15 VIII i 11 XI) manifestacji patriotycznych na cmentarzu w Kolnie, współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Anny tamże i kościele św. Michała Archanioła w Łomży; od 1983 uczestnik działań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Anny w Kolnie. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom w mieszkaniu i miejscu pracy.

1988–1991 na emigracji w USA. 1991–1998 lekarz chorób zakaźnych zwierząt w Rejonowym Zakładzie Weterynarii w Kolnie. 1991–1998 przew. KZ. 1999–2001 wojewódzki lekarz weterynarii w Białymstoku, 2001–2010 inspektor ds. chorób zakaźnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kolnie. 1997–2001 prezes Klubu Sportowego Orzeł Kolno. Od 2010 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Złotym Krzyżem Zasługi (1999).

1983 – 6 I 1988 rozpracowywany przez Wydz. IV/Wydz. VI KW MO/WUSW w Łomży w ramach KE/SOS/SOR krypt. Znachor; 3 II – 5 VII 1988 przez Wydz. VI WUSW/p. VI RUSW w Kolnie w ramach KE Lotnik.

 

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Łomża

Opcje strony

do góry