Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mierzejewski Jerzy Sławomir

Jerzy Sławomir Mierzejewski, ur. 21 III 1947 w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej tamże (od 2006 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy), Wydz. Elektrotechniki Przemysłowej (1970).

1970-1984 pracownik Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Rolnictwa Eltor w Bydgoszczy, 1984-1992 kierownik w Zakładzie Energetycznym Rejon Bydgoszcz.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w PER Elton; w 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR. 1980-1981 członek zespołu redakcyjnego „Wolnych Związków”; VI-XI 1981 „Serwisu Informacyjnego”.

VI 1982 – 1985 współzałożyciel i członek TKK. 31 VIII 1982 współorganizator i uczestnik manifestacji w Bydgoszczy. 1982-1989 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom (pomoc finansowa na niezależną akcję kolonijną). W 1983 redaktor naczelny podziemnego „Informatora Bydgoskiego”. 1983-1986 uczestnik spotkań z działaczami podziemnej „S” z Torunia: Krzysztofem Żabińskim i Antonim Stawikowskim. 1983-1989 kolporter ulotek i prasy podziemnej do bydgoskich zakładów pracy: Belma, ZUO Famor, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (później PESA Pojazdy Szynowe SA); współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. II/III 1985-1989 organizator lokali i uczestnik spotkań francuskich związkowców z CFGT z działaczami podziemnej „S” w Bydgoszczy (m.in. Janem Rulewskim); przewodniczący RKK. W 1986 zatrzymywany i przesłuchiwany.

IV 1989 – XI 1992 członek KZ „S” w ZERB. W V 1989 członek Regionalnego KO w Bydgoszczy, współorganizator kampanii wyborczej Regionalnego KO „S” w wyborach 4 VI. W XI 1989 delegat na II WZD Regionu Bydgoskiego. Od XI 1992 wicedyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1995), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006).

 

Krzysztof Osiński|Tomasz Rabant

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry