Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mieszała Roman

Mieszała Roman, ur. 20 I 1940 w Osieku k. Wielunia. Ukończył ZSZ w Wieruszowie (1957).

1957–1960 zatrudniony przy zabezpieczaniu KWK w Katowicach, Sosnowcu i Będzinie; 1960–1962 zasadnicza służba wojskowa; 1962–1965 zaopatrzeniowiec w Zakładach Aparatury Ochrony Roślin we Wrocławiu; 1965–1983 aparatowy w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Celwiskoza w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komisji Oddziałowej w Zakładzie B i członek KZ. I – II 1981 uczestnik (straż porządkowa) strajku w klubie Gencjana w Jeleniej Górze.

13 XII 1981 współorganizator strajku w Celwiskozie; 1982–1989 członek TKZ: zbierał składki na działalność podziemną i pomoc internowanym, represjonowanym i ich rodzinom (m.in. w 1982 rodzinie Piesiaków, w V 1988 strajkującym w Krakowie-Nowej Hucie). 1982–1983 członek Komitetu Pomocy Internowanym przy kościele św. Erazma i św. Pankracego w Jeleniej Górze, 1982–1989 współorganizator mszy za Ojczyznę tamże. 1983–1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Odroczenie”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Gencjana”, „Celwiskoziak”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat...” oraz uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych w Jeleniej Górze, Kowarach i Piechowicach. W 1983 hospitalizowany, 1983–1984 na rencie, 1984–1998 ponownie aparatowy w Celwiskozie/Zakładzie Chemicznym Jelchem SA. 1983–1989 członek Oddziału SW w Jeleniej Górze. 1984 współzałożyciel (z Edwardem Woskowiczem) podziemnego pisma „Celwiskoziak”, do 1985 współorganizator redakcji i współwydawca. 1982–1986 wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom, 27 XI 1986 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1988–1989 współzałożyciel, członek Komitetu Organizacyjnego, 1989–1991 wiceprzew. KZ, 1991–1998 przew. Komisji Oddziałowej. 1989–1990 członek Wojewódzkiego KO w Jeleniej Górze. 1998–2001 na rencie i jednocześnie pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, od 2001 na emeryturze. 1997–2001 w AWS. Od XI 2011 współzałożyciel, członek Sekcji Emerytów i Rencistów (przew. Komisji Rewizyjnej) przy ZR Jeleniogórskiego.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Do 12 X 1988 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Kruk.

Łukasz Sołtysik

Jelenia Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry