Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mietkowski Andrzej

Andrzej Mietkowski, ur. 21 IV 1956 w Moskwie. 1975-1980 student Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek astronomia, w l. 80. Ecole de Journalisme et Affaires Internationales w Paryżu.

Od 1972 jako uczeń XLII LO im. Marii Konopnickiej w Warszawie związany z 70. Warszawską Drużyną Harcerską Czarna Siedemdziesiątka oraz 1. WDH im. Romualda Traugutta Czarna Jedynka, odrzucającymi PRL-owski model harcerstwa i pielęgnującymi tradycje polskiego przedwojennego skautingu. Od jesieni 1976 współpracownik KOR; kolporter „Komunikatu” i „Biuletynu Informacyjnego” wśród krakowskich studentów, zaangażowany w zbieranie funduszy na pomoc dla robotników Radomia i Ursusa; 15 V 1977 uczestnik Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa, następnie członek SKS w Krakowie; od 1978, po odbyciu szkolenia poligraficznego (z Ziemowitem Pochitonowem) u Mirosława Chojeckiego, szef poligrafii SKS; współzałożyciel opozycyjnego pisma „Sygnał” oraz w VIII 1978 niezależnej Krakowskiej Oficyny Studentów; 13 IV 1978 pobity przez tzw. nieznanych sprawców; 5 VII 1979 sygnatariusz listu wystosowanego na ręce Episkopatu Czech i Moraw w obronie represjonowanych działaczy Karty 77, 22 X 1979 współorganizator demonstracji studenckiej pod Ośrodkiem Kultury Czechosłowackiej w Warszawie w obronie aresztowanych w Czechosłowacji działaczy Karty 77, następnie zatrzymany. 1978-1980 ponad trzydzieści razy zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany przeszukaniom, stawiano mu fikcyjne zarzuty kryminalne. 1979-1980 rzecznik SKS; 31 VIII 1980 aresztowany (z Wojciechem Sikorą i Bronisławem Wildsteinem), otrzymał trzymiesięczną sankcję prokuratorską za „szerzenie wrogiej propagandy i przynależność do związku przestępczego mającego na celu wyrządzenie poważnej szkody interesom PRL”, zwolniony po podpisaniu Porozumień Sierpniowych.

Od początku IX 1980 w jego mieszkaniu znajdował się punkt konsultacyjny dla zakładających „S”, współpracował z KRH w Hucie im. Lenina. X 1980 – 1981 student fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, założyciel NZS tamże, reprezentant krakowskich uczelni w Ogólnopolskiej Komisji Koordynacyjnej NZS.

Od 1981 na emigracji; korespondent Radia Wolna Europa, BBC i Deutsche Welle (obsługiwał serwis polski i rosyjski); zagraniczny przedstawiciel Solidarności Walczącej; reprezentant Polski w założonej przez Władimira Bukowskiego antykomunistycznej Międzynarodówce Oporu; współpracownik Komitetu Solidarności w Paryżu i Brukseli; bliski współpracownik emigracyjnych wydawnictw Puls i Polonia w Londynie oraz Instytutu Literackiego w Paryżu, prowadził ośrodek rozdawnictwa i wysyłki do Polski publikacji Polonii, Pulsu, Aneksu, Spotkań (łącznie do kraju trafiło kilkadziesiąt tysięcy książek); w 1986 współorganizator wystawy „«Kultura» i jej krąg” w Bibliotece Polskiej w Paryżu. W 1989 jako korespondent relacjonował m.in. przewrót w Rumunii, w 1991 zamach stanu w Moskwie, w 1993 wojnę w Bośni (Sarajewo). 1989-1996 szef warszawskiego biura Rozgłośni Polskiej RWE; 1993-1995 członek Rady ds. Mediów i Informacji przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie; w 1996 twórca i szef działu zagranicznego dziennika „Życie”; 1996-1998 dyr. programowy Inforadia (później TOK FM); 1999-2006 prezes anglojęzycznej agencji informacyjnej Polish News Bulletin Ltd; 2006-2007 szef Wiadomości TVP, dyr. Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, twórca kanału informacyjnego TVP Info; od 2008 dyrektor i redaktor naczelny portalu Polskiego Radia, uruchomił projekt Radia Wolności: cyfryzacja i udostępnienie w internecie kilkudziesięciu tysięcy polskich audycji i nagrań z archiwów RWE, BBC i RFI. Wykładał w warszawskim oddziale Wyższej Szkoły Dziennikarstwa w Lille, podyplomowym Studium Polityki i Zarządzania Oświatą (Wydział Pedagogiki UW), prowadził warsztaty dziennikarskie dla krajowych mediów lokalnych (Płońsk). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Press Club de France oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Tłumacz literatury rosyjskiej i francuskiej, przełożył kilkanaście książek, m.in. ''Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego'' Michała Hellera i Aleksandra Niekricza, ''I powraca wiatr…'' oraz ''Pacyfiści kontra pokój'' Władimira Bukowskiego, ''Moskwa na Wall Street'' Erica Laurenta, ''Akwarium'', ''Lodołamacz'', ''Żołnierze wolności'' i inne pozycje Wiktora Suworowa. Tłumaczył Josifa Brodskiego, Iwana Bunina, Vladimira Nabokova, Marinę Cwietajewą, Borysa Pasternaka i in. Publikował m.in. w paryskiej „Kulturze”, „Le Point”, „Pulsie”, „Zeszytach Literackich”, „Kontinent”, „Russkaja Mysl’”. Przeprowadził wywiady m.in. z Robertem Conquestem, Jacques’em Delorsem, Milovanem Dżilasem, Chaimem Herzogiem, Jeane J. Kirkpatrick, Henrym Kissingerem, François Mitterandem, Michelem Rocardem, Andriejem Sacharowem, Yitzhakiem Shamirem, Elie Wieselem. Realizował i prowadził dla TVP m.in. programy z cyklu Latarnia Latarnia "Latarnia", podtytuł: „Niezależne pismo studentów”, oficjalny organ prasowy uczelnianego NZS, wydawane przez studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni X 1980 – V 1989. Do 13 XII 1981 legalne pismo studenckie, wydawane za zgodą władz uczelnianych (w tym KU PZPR WSM). Po 13 XII 1981 wydawane w podziemiu. Magiczna, cykl poświęcony Unii Europejskiej, film o rosyjskich uchodźcach w Paryżu, rozmowy z W. Suworowem (TVP2) i Olegiem Gordijewskim, ex-rezydentem KGB w Londynie (TVP1). Prowadził wywiady dla filmu ''Konfrontacja'' Andrzeja Trzos-Rastawieckiego (2005). Wydawał cykl publicystyczny w TV Puls, prowadził wywiady z cyklu „Gość Pulsu” (2004-2006).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

 

Ewa Zając, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry