Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Miklas Stanisław

Stanisław Miklas, ur. 24 II 1928 w Agnieszkowie k. Kalisza. Ukończył SP w Rajsku (1939).

Od 1945 rolnik w Agnieszkowie. W 1947 autor, drukarz, kolporter ulotek wzywających do odrzucenia w referendum zmian ustrojowych proponowanych przez władze. W 1953 skazany na grzywnę i 2 mies. aresztu za odmowę dodatkowych dostaw zboża. W l. 50. członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rajsku. 1960-1970 prezes Kółka Rolniczego w Ksawerowie i Agnieszkowie, wiceprezes Związku Hodowców Bydła w gm. Koźminek.

Jesienią 1980 współorganizator niezależnych struktur związku zawodowego rolników w gm. Koźminek, przewodniczący Koła w Agnieszkowie, w 1981 członek Zarządu Gminnego „S” RI.

Po 13 XII 1981 działacz nieformalnych podziemnych struktur ZG oraz Rady Wojewódzkiej „S” RI w Kaliszu; 16 XII 1981 (pacyfikacja KWK Wujek) na znak żałoby narodowej wywiesił przy szosie Oszczeklin-Rajsko biało-czerwoną flagę z czarną szarfą; drukarz (ze Stefanem Biernackim) ulotek „S” RI w swoim domu (przekazywał je Leonardowi Duszeńce); współorganizator kolportażu podziemnych wydawnictw, kolporter ulotek na targach w Koźminku i przed kościołem w Rajsku; ostemplowywał własnoręcznie wykonaną pieczęcią z napisem „Solidarność Zwycięży” mury sklepów, przystanki autobusowe oraz posterunek MO w Rajsku. Działacz Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych Okręgu Kalisko-Sieradzkiego przy klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu (uczestniczył w spotkaniach w klasztorze oo. Jezuitów i jeździł na rekolekcje do Lichenia, Częstochowy i Biechowa); członek Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom tamże, wspierał produktami rolnymi działalność Komitetu i bezpośrednio rodziny internowanych (m.in. rodziny L. Duszeńki, Edwarda Grzelińskiego, Zdzisława Wielgosza); współorganizator Mszy za Ojczyznę (odprawianych przez ks. Eugeniusza Pawlickiego) w kościele św. Michała Archanioła w Rajsku; uczestnik pielgrzymek do Biechowa i na Jasną Górę, we IX 1982 uczestnik 1. Dożynek „S” RI i spotkania działaczy opozycji tamże.

W 1989 organizator reaktywowanych struktur „S” RI w gm. Koźminek, 1989-1992 członek Zarządu Gminnego. W 1989 członek Prezydium Tymczasowej Rady Wojewódzkiej „S” RI. Od 1988 na rencie, od 1993 na emeryturze. W 1999 uczestnik blokady drogi zorganizowanej przez rolników w Marchwaczu.

Autor wierszy okolicznościowych (np. z okazji Dnia Kobiet, Dożynek oraz nt. Duszpasterstwa RI, Unii Europejskiej), które były publikowane na łamach „Naszego Dziennika” oraz „Gromady”.

Do 12 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Mongoł.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry