Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Milczanowski Andrzej

Andrzej Milczanowski, ur. 26 V 1939 w Równem (obecnie Ukraina). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa (1962).

1962-1968 aplikant, asesor, następnie podprokurator w Prokuraturze Powiatowej w Szczecinie, 1968-1980 radca prawny w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką rolną, w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie i w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji tamże. 1978-1980 w kontakcie z KSS KOR, uczestnik spotkań z działaczami opozycji (m.in. Janem Walcem).

W VIII 1980 uczestnik strajku w WPKM w Szczecinie, członek KS, współredaktor i współwydawca (m.in. z Jerzym Zimowskim) biuletynu strajkowego „Tramwajarz”; IX-XI 1980 członek Prezydium Komisji Robotniczej WPKM, X 1980 – VI 1981 przewodniczący zespołu radców prawnych przy MKR w Szczecinie, od VII 1981 doradca ZR Pomorze Zachodnie, równolegle radca prawny i doradca KZ „S” w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

13-15 XII 1981 faktyczny przywódca strajku w Stoczni, członek MKS Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie z siedzibą w Stoczni; 15 XII 1981 po pacyfikacji aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Szczecinie, AŚ w Inowrocławiu, AŚ KW MO w Bydgoszczy, 4 III 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Bydgoszczy (tzw. proces jedenastu) na 5 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach, w VI 1982 inicjator 10-dniowej głodówki w obronie pobitych współwięźniów, inicjator i autor petycji do władz ws. statusu więźnia politycznego, następnie osadzony w ZK Braniewie, na mocy amnestii z VII 1983 wyrok złagodzono do 2 lat i 4 mies., zwolniony 17 IV 1984. W VII 1984 inicjator, członek Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorze Zachodnie (w składzie m.in. Władysław Dziczek, Longin Komołowski, Jacek Sauk, następnie Jerzy Zimowski, Mieczysław Lisowski, Stanisław Możejko); od XI 1984 członek TKK; w 1985 założyciel podziemnego pisma „S” w WPKM „Termit” (wydawane do 1989), publicysta (ps. Bren, Sten, Sigma, także pod własnym nazwiskiem) w pismach podziemnych: „Grot”, „Termit”, „Obraz”; w 1987 animator i współorganizator akcji składania wniosków w sądzie o rejestrację zakładowych organizacji „S”, w V i VI 1988 inicjator strajków w WPKM (organizowanych przez Mieczysława Lisowskiego, Romualda Ziółkowskiego, Józefa Ignora, Andrzeja Kudłę, Jana Pysia, Bogdana Leśniewskiego), 17 VIII – 3 IX 1988 współorganizator (z Edwardem Radziewiczem, Józefem Kowalczykiem, Januszem Dubickim, Michałem Achramowiczem, Piotrem Janią) strajku w Porcie Szczecińskim, członek KS, 18 VIII – 3 IX 1988 inicjator strajku w WPKM (zorganizowanego przez M. Lisowskiego, R. Ziółkowskiego, A. Kudłę, J. Pysia, B. Leśniewskiego, Bogdana Arczewskiego, Kazimierza Toruńskiego, Mirosława Kędzierskiego), członek MKS z siedzibą w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście, we IX 1988 sekretarz jawnego MKO „S”.

Od 18 XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie; uczestnik obrad Okrągłego Stołu, w podzespole ds. reformy prawa i sądów, od V 1989 członek Prezydium KKW „S”, współorganizator Obywatelskiego Komitetu w Szczecinie. W XI 1989 zrezygnował ze wszystkich funkcji związkowych. V-VII 1990 z-ca szefa UOP, VIII 1990 – I 1992 szef, VI-VII 1992 p.o. szef UOP i sekretarz stanu MSW, VII 1992 – XII 1995 minister spraw wewnętrznych.

Laureat Nagrody Fundacji Polcul (1988), Nagrody Wolności duńskiej Fundacji im. Paula Lauritzena (1988, wspólnie z Piotrem Łukaszem Andrzejewskim), odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1995).

18 X 1980 – 30 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Mecenas; 1984-1990 w ramach SOR krypt. Chrząszcz.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry