Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Milanowicz Jerzy

Jerzy Milanowicz, ur. 28 IX 1950 w Piszczacu k. Białej Podlaskiej. Ukończył LO w Białej Podlaskiej (1969).

1970-1972 zasadnicza służba wojskowa, 1972-1974 operator dźwigu w Zakładzie Transportu Kolejowego PKP w Małaszewicach, 1974-1981 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Hucie Katowice; od IX 1980 w „S”, IX 1980 – III 1981 członek redakcji niezależnego „Wolnego Związkowca”, we IX 1981 oddelegowany do pracy w redakcji „Dziennika Związkowego” przy ZR Śląsko-Dąbrowskiego; w 1981 w obsłudze prasowej I KZD i II WZD.

15-17 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie Katowice na Wydz. Wielkich Pieców, autor do strajkowego wydania „Wolnego Związkowca”. 23 XII 1981 zatrzymany, przesłuchiwany w KM MO w Dąbrowie Górniczej, po przesłuchaniu zwolniony; 31 XII 1981 zwolniony z pracy, I-XII 1982 bez zatrudnienia. I-V 1982 członek redakcji podziemnego „WZ”; w V 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Katowicach, oskarżony w związku z artykułem zamieszczonym w nr. strajkowym „WZ”, w VII 1982 uniewinniony przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach, zwolniony. XII 1982 – 1983 zatrudniony w Bazie Transportu Samochodowego w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu. 7 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, oskarżony z Michałem Lutym, Lesławem Lorkiem, Andrzejem Kisielińskim, Andrzejem Niewiarą i Andrzejem Stolarczykiem o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw oraz „posiadanie skradzionych maszyn poligraficznych” (wyposażenie biura „S” ukryte po 13 XII 1981); 21 III 1985 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na 3 lata więzienia i karę grzywny, na mocy amnestii wyrok zmniejszono do 1,5 roku, na poczet kary zaliczono okres aresztowania, 22 III 1985 zwolniony.

Od XI 1985 na emigracji w Australii. Operator linii i planista wydziału kabli energetycznych w Prysmian Telecom Cables w Sydney.

Od 20 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR krypt. Długi nadzorowanej przez Wydz. III Dep. V MSW w Warszawie oraz w ramach SOR krypt. Przeciwnik.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry