Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mikus Bogusław Jan

Bogusław Jan Mikus, ur. 16 XII 1954 w Chełmie. Ukończył Technikum Budowlane tamże (1974).

1976-1979 kierownik działu inwestycji Zakładu Inwestycji Budowlanych WZGS Samopomoc Chłopska w Chełmie, 1979-1980 specjalista ds. generalnego wykonawstwa Chełmskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, członek KZ w ChPB; przewodniczący MKZ w Chełmie; w III i X 1981 delegat na I i II WZD Regionu Chełmskiego, od III przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK, w komisji socjalnej; współzałożyciel „Biuletynu Informacyjnego Regionu Chełmskiego”, „Serwisu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”, dodatku Okręgowego KOWzP w Chełmie oraz pisma „Samorządność”.

12/13 XII 1981 zatrzymany w Ostródzie k. Olsztyna podczas powrotu z obrad KK, 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, od VI 1982 w Kielcach-Piaskach (współwydawca nielegalnego pisma internowanych „Krata”), od VII 1982 w Załężu k. Rzeszowa, od VIII 1982 w Nowym Łupkowie, zwolniony 30 XI 1982. 1983-1985 bez zatrudnienia, prace dorywcze. 1983-1989 przewodniczący RKK, współzałożyciel, redaktor, wydawca i drukarz podziemnego „Informatora Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Region Chełm”. 5 III 1984 zatrzymany pod zarzutem kierowania strukturami podziemnymi, aresztowany w AŚ WUSW i ZK w Chełmie oraz ZK w Warszawie, 21 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1985-1989 zatrudniony jako brukarz. 1986-1989 członek podziemnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego; korespondent Radia Wolna Europa. 10-13 VI 1987 przetrzymywany w AŚ WUSW w Chełmie. Skazany na karę grzywny pod pretekstem prowadzenia prac brukarskich w strefie nadgranicznej bez odpowiedniego zezwolenia. Równolegle prowadzono przeciwko niemu 2 sprawy karne: o rzekomą kradzież 29 płytek chodnikowych oraz o rzekome posłużenie się fałszywym dokumentem przy rejestracji zakładu brukarskiego, w 1989 uniewinniony przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

1989-1990 przewodniczący KO w Chełmie. W XII 1989 delegat na III WZD Regionu Chełmskiego, do 1991 przewodniczący ZR, w 1990 delegat na II KZD; w 1991 wystąpił z „S”. Od 1991 własna działalność gospodarcza (m.in. od 1995 właściciel firmy motoryzacyjnej w Chełmie). 1991-1994 przewodniczący UD w Chełmie.

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Przewodnik, zdjęto z ewidencji 23 X 1984.

Marcin Dąbrowski

Chełm, Region Chełm

Opcje strony

do góry