Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Milewski Jerzy

Jerzy Milewski, ur. 27 III 1935 w Łopuchówku k. Poznania, zm. 11 II 1997 w Warszawie. W 1967 doktorat na Politechnice Gdańskiej, Wydz. Mechaniczny.

1957-1981 pracownik naukowy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, delegat IMP do MKS, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w IMP PAN, przewodniczący Tymczasowej Komisji Porozumiewawczej Komitetów Założycielskich w placówkach PAN na Wybrzeżu Gdańskim, następnie Prezydium Ogólnokrajowej Komisji Porozumiewawczej PAN, uczestnik negocjacji z min. nauki, szkolnictwa wyższego i techniki oraz kierownictwem PAN ws. pracowniczych i ustawy o PAN; w 1981 współorganizator, od IV 1981 sekretarz tzw. Sieci, autor projektu Tymczasowego Statutu PPP, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek ZR, delegat na I KZD; członek KOWzP.

13 XII 1981 przebywał z delegacją „S” w USA, pozostał zagranicą; współpracownik Komitetu Pomocy Solidarności w Nowym Jorku, 1 VII 1982 – 1991 współorganizator i kierownik Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą z siedzibą w Brukseli.

W 1991 powrócił do Polski, 1991-1995 min. stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy, 1991-1994 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; w 1993 min. stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 1994-1995 p.o. min. obrony narodowej, od 1995 po objęciu prezydentury przez Aleksandra Kwaśniewskiego ponownie szef BBN.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony

do góry