Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Milewski Wojciech

Wojciech Milewski, ur. 17 I 1946 w Ostrowie Wlkp., zm. 13 XII 1991. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Elektryczny (1974).

Członek ZSP. 1974-1991 zatrudniony w Zakładach Automatyki Przemysłowej MERA-ZAP w Ostrowie Wlkp., konstruktor w Dziale Głównego Konstruktora, specjalista technolog w Dziale Głównego Technologa.

Od IX 1980 w „S”, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w MERA-ZAP, w 1981 członek KZ.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, konstruktor powielacza do druku ulotek. 1983-1989 członek Zebrania Delegatów Samorządu Załogi, 1983-1987 członek Prezydium Rady Pracowniczej, sekretarz. Członek Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Ledóchowskiego w Ostrowie Wlkp. przy parafii św. Stanisława.

Od 6 II 1989 przewodniczący Tymczasowej KZ „S” w MERA-ZAP, 1990-1991 członek KZ; współpracownik KO „S” w Ostrowie Wlkp. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich; Klubu Oficerów Rezerwy.

Do 18 XI 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Ostrowie Wlkp. w ramach SOS krypt. Ekstrema.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry