Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Miłkowski Józef

Józef Miłkowski, ur. 18 II 1932 w Ochlawie k. Bochni, zm. 25 VII 1998 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczny (1957) oraz studiów podyplomowych tamże (1989).

1957-1962 inżynier mechanik w Wojewódzkim Zjednoczeniu Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu (nie awansował z powodu odmowy wstąpienia do PZPR), 1962-1965 kierownik Działu Budowlanego Wojewódzkiego Zrzeszenia Spółdzielczości Pracy, 1965-1998 technolog, kierownik Działu Mechanicznego, konstruktor i specjalista-konstruktor w Fabryce Maszyn Budowlanych Bumar-Fadroma; nadzorował montaż maszyn budowanych przez FMB w Portugalii (1971), Jugosławii (1978), Algierii (1980).

Od IX 1980 w „S”; sekretarz KZ „S” w FMB; organizator kolportażu wydawnictw niezależnych.

Uniknął internowania dzięki pobytowi na delegacji za granicą; po powrocie do kraju członek TKZ w FMB; od 1983 redaktor podziemnego pisma „Victoria. Pismo Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Grabiszynek”; autor tekstów w prasie niezależnej.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry