Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Miłczak Teresa Maria

Teresa Maria Miłczak, ur. 12 VI 1937 w Puławach, zm. 16 III 2011. Ukończyła Zaoczne Technikum Rachunkowości Rolnej w Klementowicach (1972).

1956-1989 i 1991-1992 pracowniczka Zakładu Doświadczalnego Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Od IX 1980 w „S".

Od II 1982 działaczka podziemnego Komitetu Obrony Narodowej „Solidarności” w Puławach; zajmowała się pozyskiwaniem środków finansowych i pomocy materialnej w parafiach Puław i okolic dla rodzin więzionych lub wyrzuconych z pracy; 29 IV 1982 aresztowana w trakcie przeszukania mieszkania przez SB (znaleziono listę osób otrzymujących pomoc z odnotowanymi wypłatami), osadzona w AŚ w Lublinie, 7 X 1982 skazana przez Sąd Wojewódzki w Lublinie na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

1989-1991 zatrudniona na kontrakcie zagranicznym Energopolu-Warszawa w Baszkirii (Związek Sowiecki); od 1992 na emeryturze. Od 1999 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Lublinie. Od 2000 w LPR.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry