Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Milewski Zdobysław

Milewski Zdobysław, ur. 25 VIII 1956 w Tarnowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozoficznego (1981).

1965–1979 członek ZHP, instruktor harcerski.

1976 inicjator i uczestnik (m.in. z Anną Krajewską i Ryszardem Pawłowskim) akcji plakatowej przeciwko wyborom do Sejmu PRL. 1975–1976 inicjator i uczestnik akcji palenia transparentów i szyldów na cześć PZPR. 1977–1980 w SKS, uczestnik akcji ulotkowych, a także protestu w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie w obronie Ziemowita Pochitonowa, koordynator akcji petycyjnej do Sejmu PRL w jego sprawie. Członek redakcji niezależnego pisma „Sygnał”, autor tekstów. Współpracownik KOR, przepisywacz i kolporter „Biuletynu Informacyjnego”.

X 1980–X 1981 współtwórca NZS UJ, delegat NZS przy KZ „S” UJ. Od X 1980 w „S” UJ, 1981–1989 asystent w Instytucie Filozofii tamże, 1983–1989 współorganizator (z Tomaszem Gąsowskim) i koordynator Uniwersytetu Latającego, wykładowca z ramienia Wydz. Historyczno-Filozoficznego UJ, organizator obozów samokształceniowych dla młodzieży (m.in. w Ochotnicy). Autor art. w „Arce” (ps. Sław Lewski i S. L.), kolporter prasy podziemnej.

1989 członek KO Kraków-Śródmieście, koordynator kampanii wyborczej „S” i współorganizator KO w gm. Małopolski (m.in. w Sułoszowej), 1989–1991 pracownik biura poselsko-senatorskiego OKP. 1989–1990 publicysta „Tygodnika Powszechnego”, dziennikarz Radia Kraków, I–V 1990 na zaproszenie National Forum Foundation staż w Kongresie i Senacie USA.

1990–1991 współtwórca (m.in. z Aleksandrem Hallem i Tadeuszem Syryjczykiem), nast. członek Rady Politycznej Forum Prawicy Demokratycznej, 1990 pełnomocnik kampanii prezydenckiej Tadeusza Mazowieckiego w Krakowie, od VI 1990 pełnomocnik Sojuszu na rzecz Demokracji, 1991–1994 członek Rady Politycznej UD, rzecznik prasowy regionu krakowsko-sądeckiego, 1992–1993 sekretarz prasowy prezesa Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej, 1993–1997 poseł na Sejm RP z ramienia UD, 1994–1997 członek Rady Politycznej UW, 1993–1997 członek Rady Programowej TVP. 1997–1998 współtwórca i członek SKL. Współzałożyciel (z Janem Rokitą) Stowarzyszenia Radiosłuchaczy w Obronie Dwójki. 1998–2002 radca ds. integracji z Unią Europejską w ambasadzie polskiej w Atenach, kierownik działu politycznego, chargé d’affaires. 2002 uczestnik kampanii wyborczej Jana Rokity w wyborach samorządowych na prezydenta M. Krakowa. 2002–2006 rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, 2006–2012 kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej, wicedyr. Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, 2012–2015 wicedyr., dyr. Kancelarii Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

9 IX 1977–8 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Gamma I (Gama I); 25 III 1983–30 XI 1989 przez Wydz. III-1 WUSW tamże w ramach SOR krypt. Arab.

Monika Litwińska

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry