Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mirecki Kazimierz

Kazimierz Mirecki, ur. 11 IV 1946 w Białogardzie. Ukończył Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących w Kołobrzegu (1979). 1963–1967 pracownik fizyczny w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Instalacji Budownictwa w Kołobrzegu, 1968–1974 Kołobrzeskim Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym; 1975– 1984 majster robót, nast. kierownik robót, specjalista Działu Zaopatrzenia i Zbytu w KPIB. Od IX 1980 w „S”; współorganizator MKZ w Kołobrzegu, uczestnik tworzenia struktur „S” w wielu zakładach pracy; 1980–1981 przew. Komisji Koordynacyjnej Budownictwa Regionu Pobrzeże, członek KKB przy KKP (uczestnik rozmów z ministrem budownictwa w Gdańsku ws. zawarcia porozumień branżowych), 17 XII 1980 delegat na Krajowy Zjazd Komisji Koordynacji Budownictwa przy KKP w Gdańsku. Od 13 I 1981 przew. KZ w KPIB. VII 1981 delegat na I WZD, od VII członek ZR Pobrzeże. Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Jedność”, „OKO”, „Tygodnik Mazowsze”), XII 1981 – XII 1982 redaktor, kolporter podziemnych pism „Koł–44” i „Biuletyn Informacyjny”; współorganizator mszy za Ojczyznę; w XI 1982 współorganizator manifestacji pod bazyliką konkatedralną Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu; 30 IV 1983 prewencyjnie zatrzymany (w celu uniemożliwienia uczestnictwa w kontrmanifestacji 1 V). 1984–1989 właściciel zakładu instalacji elektrycznych w Kołobrzegu. 1989 brał udział w odbudowywaniu struktur „S”, członek KO „S” w Kołobrzegu. 1990–2002 radny Kołobrzegu (1994 z listy KO, 1998 AWS), wiceprzew. Rady Miasta, 1994–1998 przew. Komisji Gospodarczej w RM w Kołobrzegu, 1998–2001 wiceprezydent Kołobrzegu. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2022). 18 I 1982–20 II 1986 rozpracowywany przez Wydz. V KW MOW/RUSW w Koszalinie w ramach KE krypt. Krab.

 

Rafał Marciniak

Opcje strony

do góry