Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Miodowicz Konstanty

Miodowicz Konstanty, ur. 9 I 1951 w Gniewkowie k. Inowrocławia, zm. 23 VIII 2013 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozoficzno-Historycznego (1982).

W dzieciństwie występ w filmie Cierpkie głogi w reżyserii Janusza Weycherta (1966).

1977–1980 sympatyk i współpracownik krakowskiego SKS, kolporter niezależnych pism i ulotek. VIII 1980 uczestnik akcji zbierania informacji o sytuacji w krakowskich zakładach pracy, list, postulatów oraz danych o osobach zatrzymanych przez SB.

1980–1981 członek KZ NZS UJ, przew. Komisji Programowej ZU NZS, redaktor (m.in. z Dorotą Stec, Bronisławem Wildsteinem, Arturem Wrońskim) „Biuletynu Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, inicjator spotkań z działaczami KOR, przedstawiciel Krakowskiej Rady Koordynacyjnej przy MKZ „S” Małopolska, II–XII 1981 przew. studenckiego KOWzP w Krakowie/Studenckiego Ogólnopolskiego KOWzP tamże. 5 III 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej. Współtwórca Klubu Myśli Politycznej Jagiellonia. Organizator akcji protestacyjnych, m.in. VIII 1981 inicjator zbierania podpisów pod petycją do Rady Państwa ws. zwolnienia z aresztu Leszka Moczulskiego, akcji zawieszenia na budynku Collegium Novum UJ transparentu w obronie uwięzionych działaczy KPN, marszu protestacyjnego w obronie wię?ni?w poźniów politycznych (17–22 VIII 1981). Z ramienia NZS członek Komitetu Obchodów Dnia Wolności przy ZR „S” Małopolska.

13 XII 1981–8 VII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu i Kielcach. 1986–1988 uczestnik WiP, 1987–1988 członek Rady Funduszu tegoż. 1983–1990 st. asystent w Zakładzie Alpinizmu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

VI–VII 1990 pracownik cywilny MSW, szef Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla byłych funkcjonariuszy SB w woj. warszawskim, 1 VIII 1990–31 X 1990 twórca i dyr. Biura Analiz i Informacji UOP, 1 XI 1990–2 I 1996 dyr. Zarządu Kontrwywiadu tegoż, 1996–1997 kierownik Wydz. Kontroli w Urzędzie Gminy Warszawa-Centrum. Od 1996 członek Zarządu Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy. 1998–1999 rady politycznej Chrześcijańskiej Demokracji III RP, 1997–2001 poseł na Sejm RP z listy AWS, nast. PO, 2000–2001 członek SKL; 2001–2013 PO.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1995), pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015). Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

20 III 1981–29 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. III/III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Kret; 28 X 1986–29 XII 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Pacyfiści.

Monika Litwińska

Opcje strony

do góry