Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Misiurewicz Barbara

Barbara Misiurewicz, ur. 10 II 1956 w Bydgoszczy. Ukończyła LO dla Pracujących tamże.

W l. 70. prowadziła teatr studencki Scena 77 w Poznaniu.

14 XII 1981 rozrzucała własnoręcznie zrobione ulotki przy Pomniku Ofiar Czerwca 1956 w Poznaniu, 19 XII 1981 złożyła (z Łucją Salik-Pohl) pod pomnikiem szarfę upamiętniającą ofiary pacyfikacji w KWK Wujek. Uczestniczka manifestacji 1 i 3 V, 31 VIII, 10 XI 1982, wielokrotnie pobita, doznała trwałego uszczerbku zdrowia. 1982-1989 organizatorka wielu akcji ulotkowych, m.in. w VI 1984 zrzutu 2,5 tys. ulotek z dachu Teatru Nowego w Poznaniu (z Hanną Bylińską). 4 X 1985 współorganizatorka i lektorka audycji Radia „S” Akademii Medycznej nadanej w trakcie inauguracji roku akademickiego AM w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. w Warszawie i Pile (po nawiązaniu kontaktu z Anną Grzymisławską), m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Zeszytów Lekarskich”, londyńskiego „Pulsu”; 1983-1989 dziennikarka, drukarz, kolporterka „Biuletynu Wojennego”, 1986-1990 „Solidarności – Poznań”; współpracowniczka pism podziemnych i TZR Wielkopolska; w V 1988 jako dziennikarka prasy podziemnej uczestniczka w strajku w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. Lenina. We IX 1988 kurierka TZR do Francji: m.in. przewiozła pieniądze dla „S” z Biura Koordynacyjnego „S” w Brukseli. Współpracowniczka Mirosława Chojeckiego w paryskim „Kontakcie” (pomoc w przewożeniu sprzętu i materiałów poligraficznych do Polski). II-IV 1989 podczas obrad Okrągłego Stołu dziennikarka akredytowana pism podziemnych „Solidarność – Poznań” i „Biuletyn Wojenny”.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”, współtwórczyni wydań specjalnych pisma „Solidarności – Poznań”, ulotek i innych druków okolicznościowych (na zlecenie TZR Wielkopolska). 1989-1990 członek TZR Wielkopolska, w I 1990 delegat na II WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR, dziennikarka, sekretarz redakcji „Solidarności – Poznań”. W I 1990 uczestniczka konwoju TZR i PCK z pomocą humanitarną do Rumunii. 1992-1993 dyr. w Fundacji Onkologicznej Ludzie dla Ludzi, 1993-1994 szefowa biura samorządu w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, 1994-1995 dziennikarka Radia Merkury, 1995-1997 TVP w Warszawie, współpracowniczka mediów lokalnych i krajowych.

Laureatka nagród na festiwalach teatralnych w Kielcach i Katowicach za monodramy wystawione przez teatr Scena 77 (1977, 1978, 1979), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

16 V 1988 – 11 XII 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Ulcus, zdjęta z ewidencji 28 XII 1989.

 

Anna Niedziela

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry