Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Miśkiewicz Przemysław

Przemysław Miśkiewicz, ur. 3 IV 1962 w Częstochowie. Ukończył IV LO tamże (1980).

1980–1982 student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Prawa i Administracji. Od X 1980 w NZS; XI–XII 1981 na UŚ uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu.

XII 1981–1984 wraz z grupą działaczy NZS uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych i malowania haseł na murach, 13 V 1982 współorganizator wiecu protestacyjnego pod rektoratem UŚ; 1982–1989 kolporter prasy podziemnej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, kolporter wydawnictw podziemnych między Warszawą, Wrocławiem, Częstochową i Katowicami; IV 1983–I 1984 pracownik Biura Wystaw Artystycznych w Częstochowie. VI 1984 zatrzymany w Częstochowie, 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; 1984–1989 dorywcza praca w spółdzielniach studenckich. 1985–1988 ponownie student prawa UŚ, 1985 współzałożyciel Studenckiego Komitetu Oporu na UŚ; 1986–1988 działacz podziemnego NZS UŚ; 1986–1989 współpracownik Komitetu Helsińskiego w Katowicach (zbieranie informacji z terenu woj. katowickiego). 1986–1988 współorganizator sekcji historycznej Duszpasterstwa Akademickiego UŚ przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Katowicach. VI–IX 1986 w związku z rozpoznaniem przez funkcjonariusza SB podczas akcji ulotkowej w czasie pielgrzymki w Piekarach Śląskich w ukryciu (wraz z małżonką Dorotą ukrywał się w prywatnych mieszkaniach do amnestii). 1986–1988 trzykrotnie ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1988–1989 współpracownik RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1988–1989 szef kolportażu SW Oddział Katowice; 17 VIII–3 IX 1988 członek sztabu wspomagającego strajki działającego w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju; współorganizator strajku w KWK Marcel w Wodzisławiu Śląskim, nast. kolportażu prasy, książek i poczty podziemnej dla kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. V–VI 1989 organizator punktu kolportażu KO w Katowicach.

1990–1999 wraz z Marianem Majcherem współwłaściciel księgarni Wolne Słowo Wolne Słowo „Wolne Słowo”, pismo wydawane w Krakowie przez Krakowski Komitet Oporu Społecznego I 1983 – VIII 1984. w Katowicach, 1992–2001 księgarni Słowo Słowo "Słowo", podtytuł: „Miesięcznik Konfederacji Polski Niepodległej”, pismo wydawane VIII 1980 – VII 1981 w Lublinie. w Chorzowie, 2002–2005 właściciel firmy Media Przemysław Miśkiewicz w Katowicach. 1996–2001 przew. oddziału Ligi Republikańskiej w Katowicach; od 1997 współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Pokolenie, 2001–2019 przew., 2006–2011 szef programu naukowo-badawczego Encyklopedia Solidarności. Od 2013 Prezes Fundacji Wdzięczności. Od I 2014, w ramach działalności Stowarzyszenia Pokolenie, zaangażowany w pomoc Ukrainie (organizacja wyjazdów i zbiórek pieniężnych, przekazywanie pomocy dla ludności cywilnej, batalionów ochotniczych i Polaków tamże). Od 2017 członek Śląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Katowicach.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), Złotym Medalem „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (2008), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1984–1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Akademik; 1986–1987 w ramach SOR krypt. Kolporter; 1987–1989 w ramach SOR krypt. Mecenas.

 

Monika Kobylańska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, NZS

Opcje strony

do góry