Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Miściorak Lech Jerzy

Lech Jerzy Miściorak, ur. 23 III 1951 w Szczecinie. Absolwent Technikum Chemicznego nr 1 we Wrocławiu (1970).

1970-1976 zatrudniony jako technik-chemik na PWr; 1976-1983 zatrudniony w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych Unitra-Dolam we Wrocławiu.

W VIII 1980 współorganizator i uczestnik pogotowia strajkowego na terenie Unitry-Dolamu, członek Rady Przedstawicielskiej zakładu. W „S” od IX 1980, członek Komitetu Założycielskiego przy Unitrze-Dolamie, XII 1980 – IV 1981 przewodniczący KZ, po wprowadzeniu stanu wojennego członek straży strajkowej. 1980-1989 kolporter niezależnej prasy oraz niezależnych wydawnictw.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i w Nysie, zwolniony 26 II 1982. 31 VIII 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i w Nysie, zwolniony 22 IX 1982. Po wyjściu na wolność do 1989 wielokrotnie przesłuchiwany, w 1984 zatrzymany na 48 godzin. 1983-1984 zatrudniony we Wrocławskich Zakładach Przemysłu Spirytusowego Polmos; 1984-1987 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodno–Kanalizacyjnym we Wrocławiu; 1987-1989 w Zakładzie Produkcyjno-Remontowym Energetyki Energoprem we Wrocławiu.

1989-1990 pracownik PSS Społem we Wrocławiu; 1990-1991 Przedsiębiorstwa Wdrożeń Informatycznych Consoft SA w Wałbrzychu; 1991-1992 w Zarządu Gospodarki Komunalnej Wrocław-Śródmieście; 1992-1993 Pogotowia Instalacyjno-Elektrycznego i Wodno-Kanalizacyjnego we Wrocławiu; 1992-1996 właściciel zakładu usługowego; 1994-2006 zatrudniony w zakładach Eldos we Wrocławiu.

17-20 X 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Echo.

Krzysztof Dolata

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry