Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mizerski Wiesław

Wiesław Mizerski, ur. 25 X 1953 w Radomiu. Ukończył Technikum Mechaniczne im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu (1978).

1977-1983 pracownik Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Radoskór.

Od IX 1980 w „S”, członek Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego Ziemi Radomskiej; członek KZ w Radoskórze, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska, sekretarz ZR. 1981-1994 przewodniczący Komisji Rehabilitacji Czerwiec ’76 przy „S” Ziemia Radomska.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach (uczestnik 10-dniowej głodówki), Nowym Łupkowie (22 VII 1982 uczestnik protestu internowanych, pobity, przewieziony do szpitala w Sanoku, następnie w Nowej Hucie), zwolniony 2 XII 1982; w II 1983 zwolniony z pracy; 1983-1990 pracownik Zakładu Projektowo-Konstrukcyjnego w Radomiu. 1983-1987 współzałożyciel, wydawca podziemnego pisma „Wolny Robotnik”; w VIII 1986 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Radomiu, następnie w AŚ Warszawa-Mokotów, w III 1987 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1987-1989 założyciel, redaktor radomskiego podziemnego kwartalnika „Koncept”.

1989-1990 przewodniczący KZ „S” w ZPK Radom, 1989-1991 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Radomska, w 1990 przewodniczący ZR. 1990-1994 pracownik Kancelarii Senatu RP, dyr. Biura Senatorskiego „S” Ziemi Radomskiej. Od 1994 prezes Fundacji Pomost – Pomoc Polakom na Wschodzie. Od 2000 asystent dyr. ds. organizacji i monitoringu w Zakładzie Poligraficzno-Introligatorskim Drukpol w Radomiu. Od 2007 prezes Stowarzyszenia Jagiellońskiego.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

3 XI 1980 – 16 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Radomiu w ramach SO krypt. Skóra; 16 XI 1981 – 13 XII 1987 przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Don Kichot; 16 XI 1987 – 24 X 1989 przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Berło.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry