Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Młodecki Mirosław

Mirosław Młodecki, ur. 6 X 1955 w Głogowie. Ukończył Technikum Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie (1977).

1970-1973 w ZHP. 1975-1983 górnik operator wozu odstawczego w Zakładach Górniczych Lubin KGHM w Lubinie; 1975-1980 członek ZZ Górników.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZG Lubin, od IX 1980 w „S”.

13 XII 1981 uczestnik spotkania z członkiem KK Stefanem Nawrotem, na którym podjęto decyzję o zorganizowaniu strajku w ZG Lubin, 14-16 XII 1981 uczestnik strajku; do II 1983 skarbnik oddziałowy TKZ „S” w ZG Lubin; kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, ulotek na terenie ZG; 12 X 1982 (ze Zbigniewem Korczowskim) podłożył ładunek wybuchowy pod drzwiami mieszkania funkcjonariusza ORMO Jana Skowrońskiego; 23 II 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Legnicy, następnie Jaworze, Wrocławiu, 21 XI 1983 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 3,5 roku więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu, następnie Łęczycy, Strzelinie, podczas wykonywania kary uczestnik kilku głodówek o przyznanie statusu więźnia politycznego, 27 III 1986 zwolniony. VI 1986 – 1999 pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń w Lubinie; 1986-1989 członek Rady Pracowniczej. Od IV 1986 kolporter wydawnictw podziemnych, działacz na polu kultury, edukacji, polityki, religii przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. 1986-1989 wielokrotnie zatrzymywany, karany przez kolegium ds. wykroczeń. 1988-1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S” w Lubinie; II-III 1989 współorganizator strajku w PBK Lubin.

1989-2007 członek KZ w PBK w Lubinie, ZG Lubin, 1995-1998 wiceprzewodniczący; jednocześnie członek ZR Zagłębia Miedziowego. 1999-2007 ponownie pracownik ZG Lubin, od 2007 na emeryturze.

Od 22 II 1985 rozpracowywany przez p. III RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Spec.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry