Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Młodzik Krzysztof

Krzysztof Młodzik, ur. 20 VIII 1950 w Oświęcimiu. Ukończył Technikum dla Pracujących w Bielsku-Białej (1970); absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek marketing i zarządzanie (2000).

1967-1973 zatrudniony w PKP Oświęcim, 1973-1974 w Zakładach Chemicznych tamże, 1974-1977 w Krakowskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa tamże, 1977-1998 w KWK Piast w Bieruniu.

2 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Piast; od IX 1980 w „S”.

14-28 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Piast (grupa podziemna), członek KS. 28 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Tychach, następnie do KW MO w Katowicach, 28 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 12 VI 1982. 1982-1989 współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; kolporter wydawnictw podziemnych na terenie KWK Piast; 2-krotnie zatrzymany na 24 godz.

W II 1989 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S”, do 1991 KZ w KWK Piast; od XII 1991 członek Komisji Krajowej Górnictwa, 1992-1993 wiceprzewodniczący, 1993-1998 przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, oddelegowany do KK. 1992-1994 radny Miasta Oświęcim z listy Integracja 2000. 1993-1995 delegat na kolejne WZD, wiceprzewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego. 1998-2000 dyr. Działu Informacji i Promocji w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej w Tychach. 1998-2002 radny Miasta Oświęcim z listy RS AWS. 2000-2002 prezes Zarządu Nadwiślańskiej Agencji Ubezpieczeniowej w Tychach, następnie kierownik działu szkoleń w Nadwiślańskim Zakładzie Ochrony Mienia tamże. 2003-2005 sztygar zmianowy w KWK Brzeszcze. Od 2006 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką honorową za zasługi dla ochrony pracy nadaną przez Ministra Przemysłu i Handlu oraz złotą odznaką zasługi dla energetyki (1994).

Weronika Rudnicka

Bieruń, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry