Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Młynik-Shawcross Anna

Anna Młynik-Shawcross, ur. 22 V 1955 w Gdańsku. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarskiego (1980).

Od 1976 zw. z opozycją i niezależną działalnością wydawniczą. 1976 sygnatariuszka listu protestacyjnego do Sejmu PRL przeciwko wprowadzonym przez PZPR zmianom w konstytucji. Współpracownik KOR, 1976 w pomieszczeniach Sądu Pracy w Gdańsku zdobyła listy osób represjonowanych i usuniętych z pracy po strajkach VI 1976, m.in. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz Stoczni Remontowej w Gdańsku, które przekazała członkowi KOR Bogdanowi Borusewiczowi, co umożliwiło dotarcie z pomocą do represjonowanych robotników. 1977–1978 uczestniczka ROPCiO. 5 XI 1977 współzałożycielka i sygnatariuszka deklaracji SKS Wyższych Uczelni Trójmiasta, zaangażowana w obronę osób represjonowanych, w akcje informacyjne oraz w organizowanie studenckich spotkań samokształceniowych i dyskusyjnych. 1978–1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, uczestniczka niezależnych manifestacji w Gdańsku, udział w składaniu wieńca pod bramą Stoczni Gdańskiej w ramach obchodów rocznicy XII 1970. Zaangażowana w niezależną działalność wydawniczą, w druk i kolportaż niezależnych pism i książek, m.in. w niezależnym wydawnictwie Klin. 1980–1985 lekarka w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica w Ząbkach.

VIII 1980 wspomaganie strajku w Stoczni Gdańskiej.

Po 13 XII 1981 w trakcie urlopu macierzyńskiego w Gdańsku, zaangażowana w działalność podziemnej opozycji i pomoc rodzinom represjonowanych. VIII 1982 organizatorka ucieczki Krzysztofa Wyszkowskiego, internowanego w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku. Wielokrotnie represjonowana za działalność opozycyjną, szykanowana groźbami usunięcia ze studiów, straszona pobiciem, nękana groźbami i anonimowymi listami zawierającymi fałszywe oskarżenia, zatrzymaniami oraz rewizjami w mieszkaniu i nakazami natychmiastowego opuszczenia miejsc zamieszkania.

Od IV 1985 na emigracji w Wielkiej Brytanii. Od 1987 zatrudniona jako psychiatra w The Maudsley and Bethlem Royal Hospital w Londynie, 1991–2010 psychiatra w Leicester Royal Hospital, nast. w Portsmouth NHS Trust. Od 2014 współzałożycielka i przewodnicząca organizacji charytatywnej Help People with Autism in Poland działającej w Wielkiej Brytanii.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1977–1980 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach KE/SOR; 1981–1983 przez Wydz. III KSMO w Warszawie w ramach SOS krypt. Znak.

Arkadiusz Kazański

Region Mazowsze, Ząbki

Opcje strony

do góry