Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Młynik-Shawcross Anna

Anna Młynik-Shawcross, ur. 22 V 1955 w Gdańsku. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1980).

Od 1976 związana z opozycją i niezależną działalnością wydawniczą. W 1976 sygnatariuszka listu protestacyjnego do Sejmu PRL przeciwko wprowadzonym przez PZPR zmianom w Konstytucji. Współpracowniczka KOR, jesienią 1976 zdobyła w pomieszczeniach Sądu Pracy w Gdańsku listy osób represjonowanych i usuniętych z pracy po strajkach w VI 1976, m.in. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz Stoczni Remontowej w Gdańsku, które przekazała członkowi KOR Bogdanowi Borusewiczowi, co umożliwiło dotarcie i pomoc represjonowanym robotnikom. 1977–1978 uczestniczka ROPCiO. 5 XI 1977 współzałożycielka i sygnatariuszka deklaracji SKS Wyższych Uczelni Trójmiasta, zaangażowana w obronie osób represjonowanych, w akcjach informacyjnych oraz w organizowaniu studenckich spotkań samokształceniowych i dyskusyjnych. 1978–1980 współpracowniczka WZZ Wybrzeża, uczestniczyła w niezależnych manifestacjach w Gdańsku, brała udział w składaniu wieńca pod brama Stoczni Gdańskiej w ramach obchodów rocznicy Grudnia ’70. Zaangażowana w niezależną działalność wydawniczą, w druku i kolportażu niezależnych pism i książek, m.in. w niezależnym wydawnictwie Klin. 1980–1985 lekarz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach.

W VIII 1980 wspomagała strajk w Stoczni Gdańskiej.

Po 13 XII 1981 w trakcie urlopu macierzyńskiego przebywała w Gdańsku, zaangażowana w działalność podziemnej opozycji i pomoc rodzinom represjonowanych. W VIII 1982 zorganizowała ucieczkę Krzysztofowi Wyszkowskiemu, internowanemu w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku. Wielokrotnie represjonowana za działalność opozycyjną, szykanowana groźbami usunięcia ze studiów, straszona pobiciem, nękana groźbami i anonimowymi listami zawierającymi fałszywe oskarżenia, aresztowaniami na 48 godzin oraz rewizjami w mieszkaniu i nakazami

natychmiastowego opuszczenia miejsc zamieszkania.

Od IV 1985 na emigracji w Wlk. Brytanii. W 1987 podjęła podyplomowe studia psychiatryczne w Instytutu Psychiatrii w Londynie, następnie zatrudniona w The Maudsley and Bethlem Royal Hospital. 1991–2010 psychiatra w Leicester Royal Hospital, następnie w Portsmouth NHS Trust. Od 2014 współzałożycielka i przewodnicząca organizacji charytatywnej Help People with Autism in Poland działającej na terenie Wlk. Brytanii.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1977–1980 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach KE/SOR; 1981–1983 przez Wydz. III KSMO w Warszawie w ramach SOS krypt. „Znak”.

Arkadiusz Kazański

Region Mazowsze, Ząbki

Opcje strony

do góry