Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mocek Ryszard

Ryszard Mocek, ur. 22 I 1954 w Wałbrzychu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Wałbrzychu (1971).

1972–1973 spawacz w Przedsiębiorstwie Urządzeń Górniczych w Wałbrzychu, 1973–1979 elektromonter, spawacz, górnik w Przedsiębiorstwie Elektromontażowym Przemysłu Górniczego Elkop Chorzów Oddział w Wałbrzychu, 1979–2004 górnik w KWK Thorez tamże.

27 – 31 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; 1980–1981 członek KZ.

14 – 16 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie. XII 1981–1983 organizator i nieformalny przywódca pierwszej podziemnej struktury w Wałbrzychu. 1981–1989 uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych i malowania napisów na murach; w 1982 współorganizator manifestacji w Wałbrzychu (m.in. 9 V i 31 VIII). XII 1981 – 1983 członek Komitetu Pomocy Internowanym/Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom w Wałbrzychu. 1981–1989 założyciel i koordynator 2 największych drukarni podziemnych Wałbrzycha, wydającej podziemne pisma, m.in. „Informator Górniczy” i „Informator Wałbrzyski”, przedruki „Niezależnego Słowa”, „Z Dnia na Dzień”. 1982–1983 założyciel, redaktor, autor i organizator druku „Informatora Górniczego”, w 1983 „Informatora Wałbrzyskiego”. 1982–1985 organizator sieci kolportażu w Wałbrzychu podziemnych pism, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Niezależne Słowo”, paryska „Kultura” i książek Instytutu Literackiego w Paryżu oraz NOW-ej. Kolporter ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, banknotów i in. 1982–1989 członek KIK w Wałbrzychu. II 1983–1989 wiceprzew. Tajnej/Tymczasowej Komisji Oddziału „S” Województwa Wałbrzyskiego zw. z Mieczysławem Tarnowskim. W XII 1982 i X 1984 pobity. 21 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Wałbrzychu, 20 I 1984 zwolniony i objęty dozorem milicyjnym; 6 IV ponownie aresztowany, osadzony w AŚ w Wałbrzychu, 29 V zwolniony ze wzgl. na sytuację rodzinną; 6 VIII postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1984–1988 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu, 1988–1989 przy parafii św. Jerzego tamże.

III – VI 1989 członek KO przy Mieczysławie Tarnowskim/KO w Wałbrzychu. W IV 1989 przew. Komitetu Organizacyjnego w KWK Thorez, 1989–2000 członek KZ (1989–1992 wiceprzew., 1992–1994 przew.), 1990–1992 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR; delegat na KZD; 1994–1997 przew. połączonych KZ Kopalni Wałbrzyskich, przew. Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego „S” Dolny Śląsk. 2004–2008 doradca zawodowy w Górniczej Agencji Pracy Katowice oddział Wałbrzych; od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), Złotym Krzyżem Zasługi (1998).

Do 13 X 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Wałbrzy­chu w ramach SOR.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry