Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mocek Ryszard

Ryszard Mocek, ur. 22 I 1954 w Wałbrzychu. Absolwent Zasadniczej Szkoły Górniczej w Wałbrzychu (1971).

1972-1973 spawacz w Przedsiębiorstwie Urządzeń Górniczych; 1973-1979 elektromonter, spawacz, górnik w Przedsiębiorstwie Elektromontażowym Przemysłu Górniczego Elkop Chorzów Oddział w Wałbrzychu; 1979-2004 górnik w KWK Thorez tamże.

27-31 VIII 1980 uczestnik strajku w KWK Thorez; 1980-1981 członek KZ „S” KWK Thorez.

14-16 XII 1981 współorganizator strajku tamże. 1981-1989 organizator i nieformalny przywódca pierwszej grupy opozycyjnej na terenie Wałbrzycha; od 1983 wiceprzewodniczący tajnej Tymczasowej Komisji Oddziału „S” woj. wałbrzyskiego związanej z Mieczysławem Tarnowskim. 1981-1983 organizator pomocy dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin; 1981-1989 uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych i malowania na murach, organizator manifestacji. 1982-1989 członek KIK; od 1984 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1981-1989 założyciel i koordynator dwóch największych drukarni podziemnych Wałbrzycha; 1982-1984 założyciel, redaktor, autor tekstów i organizator druku „Informatora Górniczego” (od 1983 „Informator Wałbrzyski”). 1982-1985 organizator sieci kolportażu na terenie Wałbrzycha m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Niezależnego Słowa” oraz książek paryskiej „Kultury” i NOWej, kolporter ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, banknotów itp. Wielokrotnie represjonowany, 2-krotnie pobity: w XII 1982 i w X 1984, 2-krotnie aresztowany: 7 XII 1983 z art. 272 i art. 273 KK, zwolniony 31 I 1984, ponownie aresztowany 3 IV 1984, areszt uchylono 30 V 1984 na mocy amnestii z 1984.

W 1989 Członek KO „S” przy Mieczysławie Tarnowskim w Wałbrzychu; w IV 1989 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” przy KWK Thorez; 1989-1992 członek ZR „S” Dolny Śląsk, delegat na KZD „S”; 1989-2000 członek KZ „S” KWK Thorez, w tym: 1989-1992 wiceprzewodniczący i 1992-1994 przewodniczący; 1994-1997 przewodniczący połączonych KZ „S” Kopalni Wałbrzyskich, przewodniczący Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego „S” Dolny Śląsk. 2004-2008 doradca zawodowy w Górniczej Agencji Pracy Katowice oddział Wałbrzych. Od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1998), Krzyżem Semper Fidelis (2006).

Do 13 X 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry