Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Modrzejewski Jerzy Hubert

Jerzy Hubert Modrzejewski, ur. 3 XI 1942 w Wilnie, zm. 22 IX 1998 w Jeleniej Górze. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektrycznego (1976).

1979–1989 w PZPR.

1972–1998 z-ca gł. mechanika ds. energetycznych, od XI 1981 prezes Spółdzielni Inwalidów Simet/Przedsiębiorstwa Telkom-Simet SI/Simet SA w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ; 1 X 1980–V 1981 wiceprzew. MKZ Województwa Jeleniogórskiego. X 1980–I 1981 autor i redaktor niezależnego pisma „Solidarność”/„Solidarność Jeleniogórska”. I/II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze, autor listu strajkujących członków PZPR do premiera rządu PRL. III 1981 członek MKS w Jeleniej Górze oraz redaktor niezależnego pisma „Komunikat”. V–VI 1980 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, VI–19 XI 1981 wiceprzew. ZR (ds. socjalnych, szkolenia i kontroli związkowej); IX/X delegat na I KZD. 1981 autor m.in. w „Solidarności Dolnośląskiej” i „Solidarności Jeleniogórskiej”. Od XI 1980 członek Komisji Porozumiewawczej „S” Pracowników Spółdzielczości Pracy Regionu Dolny Śląsk, 1981 wiceprzew. KKK Spółdzielczości Inwalidów „S”/Krajowej Sekcji „S” Spółdzielczości Inwalidów. Współautor (z Jackiem Jakubcem, Wojciechem Jastrzębskim i Edmundem Kiełtyką) i sygnatariusz jeleniogórskiego Listu otwartego do Sejmu PRL z 23 IV 1982 (tzw. List 44), w którym zaprotestowano przeciwko internowaniu działaczy „S” oraz wezwano władze do podjęcia rozmów z opozycją. 1983–1989 zatrudnił w Simecie kilku członków „S” zwolnionych z innych zakładów pracy.

1989–1991 poseł RP z listy PZPR przy poparciu Wojewódzkiego KO „S” w Jeleniej Górze. 1990–1994 radny Rady Miasta Jelenia Góra. 1990–1998 w UD/UW, 1995–1998 przew. Rady Regionalnej, członek prezydium UW w Jeleniej Górze. 1991 współzałożyciel Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1991–1998 członek Rady Nadzorczej, 1993–1998 współzałożyciel, prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).

12 XI 1980–3 V 1983 zarejestrowany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Jeleniej Górze jako TW ps. Melchior, 3 V 1983–1989 jako KO ps. Melchior.

Łukasz Sołtysik

Jelenia Góra, Region Dolny Śląsk, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry