Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Modzelan Kazimierz

Kazimierz Modzelan, ur. 23 VI 1941 w Ostrowi Maz., zm. 15 VII 2001 w Gorzowie Wlkp. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1967), 1968-1971 student Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Chemiczny.

1964-1982 pracownik Zakładów Włókien Chemicznych Stilon w Gorzowie Wlkp. 1982-1986 pracownik Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych. 1970-1995 członek Zarządu Zakładowego Klubu Sportowego Stilon, kierownik sekcji szachowej; krajowy sędzia szachowy.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Stilonie, w 1981 przewodniczący Komisji Mieszkaniowej przy Stilonie.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w Stilonie, od 15 XII 1981 przewodniczący KS. W V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie i Grodkowie, zwolniony w XII 1982; zwolniony z pracy. 1982-1985 kolporter wydawnictw podziemnych, drukarz podziemnego pisma „Feniks”; 1983-1987 członek RKW Gorzów Wlkp.; w II 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; w VIII 1985 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, w III 1986 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na 10 mies. więzienia, zwolniony (na poczet kary zaliczono areszt); zwolniony z pracy. 1987-1989 pracownik Habud Sp. z o.o.

W 1989 delegat na WZD Regionu Gorzowskiego, wiceprzewodniczący ZR, delegat na KZD. W 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej Funkcjonariuszy SB. 1989-1990 ponownie zatrudniony w Stilonie, 1990-1998 ponownie w Habudzie, 1992-1998 prezes Zarządu, od 1998 własna działalność gospodarcza; 1991-1994 ławnik Sądu Wojewódzkiego.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Do 22 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Skryci; 23 II 1987 – 1 VIII 1989 przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Faryzeusze.

 

Grażyna Pytlak

Gorzów Wielkopolski, Region Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry